ลพบุรี-จิตอาสาจัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมถวายเป็นพระราชกุศล 12 สิงหาคม

ลพบุรี-จิตอาสาจัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมถวายเป็นพระราชกุศล 12 สิงหาคม

ภาพ-ข่าว:กฤษณ์ สนใจ

             เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี บูรณการร่วมกับหลายภาคส่วน จัดกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566
              ที่ลานเอนกประสงค์ หน้าพระอุโบสถ์ วัดดงสวอง ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี บูรณาการร่วมกับ กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โรงเรียนวัดดงสวอง และจิตอาสาภาคประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด เป็นประธานเปิดกิจกรรม
             ซึ่งกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ผู้นำชุมชน ตลอดจน จิตอาสาภาคประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาสามยอด ได้ร่วมกัน ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา พัฒนาแหล่งน้ำ ตามโครงการ “รวมใจภักดิ์ รักพระพันปี” และ เก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณพื้นที่รอบพระอุโบสถ์ของวัด ล้างห้องน้ำ ห้องสุขา และพื้นที่โดยรอบ เพื่อสร้าง สัปปายะสู่วัด ด้วยวิถี 5 ส. “วัดสวยด้วยความสุข” เพื่อเป็นแบบอย่างของสังคม แสดงออกถึงความรู้รักสามัคคี และจงรักภักดี ด้วยการทำความดีเพื่อสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน ถวายเป็นพระราชกุศล และ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม 2566 อย่างพร้อมเพรียงกัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!