สิงห์บุรี-จัดโครงการรับรู้ในโครงการพระราชดำริเพื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สิงห์บุรี-จัดโครงการรับรู้ในโครงการพระราชดำริเพื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ภาพ-ข่าว:จิระแมน ขำฉา

                นายสุพจน์ยศ สิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานเปิดโครงการรับรู้ในโครงการพระราชดำริเพื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ หนองลาด อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยนางอมราพร ชีพสมุทร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการฯกิจกรรมประกอบด้วยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การปลูกต้นไม้ การจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ การแจกถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุ และคนพิการ และเยี่ยมชมกิจกรรมภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ (หนองลาด)โดยมี นางจิราภรณ์ กองเงิน รองนายกเหล่ากาชาด คุณแม่ภรณี ธนาคมานุสรณ์ นายอำเภอท่าช้าง หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
                 เมื่อปี พ.ศ.2552 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือราษฏร ที่เป็นลูกหลานวีรชนค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีที่บรรพบุรุษได้เคยทำคุณแก่แผ่นดินโดยจัดหาพื้นที่ตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างในเขตอำเภอค่ายบางระจัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี จึงได้พิจารณาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองลาดซึ่งเดิมเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กของกรมชลประทาน มีพื้นที่ทั้งหมด 443 ไร่ เป็นสถานที่ตั้งดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ เพื่อเป็นแหล่งจ้างแรงงาน โดยให้ราษฏรที่ไม่มีที่ดินทำกษรเกษตร รวมทั้งราษฏรในพื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้างและบริเวณใกล้เคียงได้เข้ามาทำงานในฟาร์มตัวอย่างฯสร้างรายได้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษสำหรับชุมชน ศูนย์สาธิตและถ่ายทอดวิชาการทางการเกษตรแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดสิงห์บุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!