อยุธยา-“มทร.หันตรา”จัดโครงการหว่านกล้าดำนา

อยุธยา-“มทร.หันตรา”จัดโครงการหว่านกล้าดำนา

ภาพ-ข่าว นราเอก ตันศิริ/ นพดล บำเพ็ญสัตย์

             คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราจัดโครงการหว่านกล้าดำนา ประจำปีการศึกษา 2566
              เมื่อเวลา 14.30.น.วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ที่ แปลงปลูกข้าว สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (แปลง 4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศาสตราจารย์วิจิตรา เหลียวตระกูล คณะบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหว่านกล้าดำนา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา และนักศึกษา ในสังกัดคณะ เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กว่า 200 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
             ศาสตราจารย์วิจิตรา เหลียวตระกูล คณะบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวว่า การทำนาดำ หรือการดำนา เป็นวิถีชีวิตของเกษตรกรแบบดั้งเดิมนี้ยังคงมีให้เห็นอยู่บ้าง และแฝงไปด้วยการดูความเหมาะสมของเวลาในการทำนาดำด้วย ตั้งแต่ดูฤกษ์และเลือกวันสำหรับการปลูกข้าว การตกกล้าและปลูกข้าวโดยการปักดำต้นกล้าลงไปในนา รวมถึงการดูแลรักษาต้นข้าวในนา ตั้งแต่ปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยว การปลูกข้าวในแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกันไปตามสภาพของดินฟ้าอากาศ และสังคมของท้องถิ่นนั้น ๆ ฤดูทำนาปีในประเทศไทยปกติจะเริ่มราวเดือนพฤษภาคมถึง เดือนกรกฎาคมของทุกปีซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนและขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำฝน เมื่อ 3 เดือนนี้ผ่านไป ข้าวที่ปักดำหรือหว่านเอาไว้จะสุกงอมเต็มที่พร้อมเก็บเกี่ยว ส่วนนาปรังสามารถทำได้ตลอดปี
              ในปัจจุบันนี้ชาวนาทำนากันน้อยมาก ส่วนคนที่ยังทำนาอยู่ได้เปลี่ยนไปทำนาแบบนาหว่านกันมากขึ้น การทำนาดำจึงเริ่มหายไปจากวิถีชีวิตของชาวนาแล้ว ซึ่งการจัดโครงการ หว่านกล้าดำนาในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับ การปลูกข้าวและดำนา และเป็นการสืบสานประเพณี “พวกเราชาวเกษตร อยุธยา”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!