ชลบุรี-นายก ทต.ตะเคียนเตี้ย เปิดโครงการศิลปะการแต่งหน้า-ทำผมเพื่ออาชีพ”

ชลบุรี-นายก ทต.ตะเคียนเตี้ย เปิดโครงการศิลปะการแต่งหน้า-ทำผมเพื่ออาชีพ”

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

             ที่ห้องประชุมใหญ่ เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายจรัญ ประกอบธรรม นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร “ศิลปะการแต่งหน้าทำผมเพื่ออาชีพ” ประจำปีงบประมาณ 2566
            โดยมี นางสุภาพร ประกอบธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไข่มุก เหล่าพิพัฒนา สตรีดีเด่น ปี 2562 และช่างแต่งหน้าชื่อดัง มาเป็นวิทยากรศิลปะการแต่งหน้า
              สำหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร “ศิลปะการแต่งหน้าทำผมเพื่ออาชีพ”นี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในอาชีพให้แก่เยาวชน สตรี และประชาชนที่สนใจในเขตพื้นที่ตำบลตะเคียนเตี้ย เสริมสร้างความมั่นใจ เพิ่มโอกาสในการทำงาน สามารถแต่งหน้าตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม สามารถนำความรู้และทักษะไปประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว แก้ไขปัญหาการว่างงาน และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ทั้งนี้ ในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วยประชาชนและตัวแทนจากชุมชนต่างๆ จำนวน 50 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!