อยุธยา-วางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอภาชี

อยุธยา-วางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอภาชี

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

            เมื่อเวลา 07.09 น.วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ที่ บริเวณพิธีหน้าที่ว่าการอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวอภิสรา เกษอินทร์ นายอำเภอภาชี ถือฤกษ์ วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 10 สิงหาคม เป็นประธานในพิธี บวงสรวงสิ่งศักดิ์ เพื่อขออนุญาตก่อสร้าง แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมี ผู้นำท้องถิ่น นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบล และประชาชน เข้าร่วมพิธี
              ต่อมาในเวลา 08.09 น.นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เดินทางไปเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอภาชี พร้อมด้วย นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวพิมพฤดา ตันจรารักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พระครูปลัดสุวัฒนเถรคุณ(พระอาจารย์แก้ว) รองเจ้าคณะอำเภอภาชี เจ้าอาวาสวัดตะโก และคณะสงฆ์ ร่วมพิธี โดยมี นางสาวอภิสรา เกษอินทร์ นายอำเภอภาชี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอภาชี ให้การต้อนรับ
               นางสาวอภิสรา เกษอินทร์ นายอำเภอภาชี เปิดเผยว่า ในโอกาสครบ 70 ปี อำเภอภาชี ชาวภาชีจึงได้ร่วมใจจัดสร้างแท่นประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทำด้วยหินอ่อนอย่างสง่างาม ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอภาชี เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน และเคารพสักการะแก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตลอดจนประชาชนทั่วไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!