นครปฐม-สมาชิกวุฒิสภา บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ สุขศาสต์ร่มเย็น ด้วยร่มพระบารมี เพื่อถวายความรู้ให้แก่สามเณร

นครปฐม-สมาชิกวุฒิสภา บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ สุขศาสต์ร่มเย็น ด้วยร่มพระบารมี เพื่อถวายความรู้ให้แก่สามเณร

ภาพ-ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

              วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ที่อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา บรรยายพิเศษ เรื่อง “สุขศานต์ร่มเย็น ด้วยร่มพระบารมี” ให้แก่ นักเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชราชสมบัติครบ 50 ปี จ.สกลนคร ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ระหว่างวันที่ 6 – 12 สิงหาคม 2566 จัดโดย กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชราชสมบัติครบ 50 ปี จ.สกลนคร
              โอกาสนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ได้น้อมนำพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ ความว่า “”เราทั้งหลาย เฉพาะได้เกิดมาในประเทศนี้รวมกันแล้ว บางคนก็ต้องอยู่ในตำแหน่งอันใหญ่ บางคนก็อยู่ในตำแหน่งอันน้อย แม้แต่ว่าจะมียศตำแหน่งแปลกกัน ในระหว่างพวกเราฉันใดก็ดี ก็ยังมีหน้าที่อันหนึ่งซึ่งเราทั้งหลายย่อมมีอยู่เหมือนกันหมด คือว่ามีหน้าที่ที่จะต้องมีรักซึ่งกันและกัน และจะต้องกระทำการตามกำลังของตนที่จะกระทำได้ เพื่อให้บ้านเมืองของเรามีความสุขรุ่งเรืองขึ้น”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!