นครปฐม-จัดเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับผู้ต้องขังหญิง เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

นครปฐม-จัดเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับผู้ต้องขังหญิง เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

ภาพ-ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน
Cr:ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

              จังหวัดนครปฐม ร่วมกับร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด จัดเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับผู้ต้องขังหญิง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
              วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่เรือนจำกลางนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานกิจกรรม โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2566 โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสมาชิกสมาคมในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยมี นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นางวรณัน สวนทอง นางกัญจนา สร้อยอินทรากุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน/ภาคธุรกิจ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม โดยการจัดเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับผู้ต้องขังหญิง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
             นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูป ถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ โดยในปี พ.ศ. 2566 ดำเนินการเป็นปีที่ 25 จึงถือโอกาสนี้ร่วมกับจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำกลางนครปฐม จำนวน 400 ราย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ บรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2566
              การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม ได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อจัดเลี้ยงอาหาร และจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับผู้ต้องขังหญิง จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาคมต่างๆ ตลอดจนผู้มีอุปการคุณ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 117,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
             โดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม ได้นำเงินสนับสนุนจำนวนดังกล่าว จัดเลี้ยงมื้อกลางวัน จัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น อาทิ สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม แป้ง ผ้าขนหนู จำนวน 400 ชุด และนมผงสำหรับเด็ก เพื่อมอบให้กับผู้ต้องขังหญิงดังกล่าว ณ เรือนจำกลางนครปฐม ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!