อุบลราชธานี-พัฒนาศักยภาพ ผช.ผญบ.ช่วยป้องกันลักลอบนำเข้ายาเสพติดและความมั่นคงตามแนวชายแดน

อุบลราชธานี-พัฒนาศักยภาพ ผช.ผญบ.ช่วยป้องกันลักลอบนำเข้ายาเสพติดและความมั่นคงตามแนวชายแดน

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

                    วันนี้ ( 9 ส.ค.66 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุบลราชธานี ถนนคลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ(ผรส.) เพื่อป้องกันการลักลอบการนำเข้ายาเสพติดและการกระทำความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงตามแนวชายแดน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2566 โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) ในพื้นที่อำเภอชายแดนจำนวน 100 คน เข้ารับการฝึกอบรม และมีพีเปิดการอบรมในวันที่ 8 ส.ค.66 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด
                    นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดของประเทศไทยยังไม่ลดระดับความรุนแรงลงอันเป็นผลมาจากการขยายตัวของการผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด ยังมีการลักลอบนำยาเสพติดจำนวนมากเข้ามายังประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการจับกุมยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะยาเสพติด ประเภทสารสังเคราะห์ (ยาบ้า และไอซ์) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดอุบลราชธานี มีการจับกุมคดียาเสพติดทั้งหมด 5,005 คดี ผู้ต้องหา 4,968 คน ของกลางยาบ้า 12,316,340 เม็ด

                   สำหรับสถานการณ์การลักลอบนำเข้ายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานี ยังคงมีการลักลอบค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่และยังเป็นเส้นทางผ่านในการลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ภายในของประเทศอีกด้วย จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้จัดฝึกอบรมฯในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเอาชนะปัญหายาเสพติดให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อลดจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดระบาดรุนแรง สร้างกระบวนการพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมของแกนนำ และประชาชนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยแกนนำและประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งสามารถเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน และประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันอย่างต่อเนื่อง สามารถขยายเป็นองค์กรเครือข่าย ภาคประชาชนที่เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกัน แก่ครอบครัว ให้เข้าใจถึงโทษ พิษภัยของยาเสพติด และดูแลช่วยเหลือไม่ให้ยาเสพติดแพร่ระบาดเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน
                  ดังนั้น จึงขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน ได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ซึ่งส่งผลกระทบครอบครัว สังคม และประเทศชาติ การฝึกอบรมครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของภาคประชาชนที่จะเข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาที่เกิดจากการกระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ ขอให้ทุกคนได้นำเอาความรู้ ทักษะต่าง ๆ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มความสามารถ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!