ศรีสะเกษ-แม่รับมอบเกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง ขณะที่ ผู้ว่าฯรับมอบเกียรติบัตรข้าราชการผู้ทรงคุณค่าของสังคม

ศรีสะเกษ-แม่รับมอบเกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง ขณะที่ ผู้ว่าฯรับมอบเกียรติบัตรข้าราชการผู้ทรงคุณค่าของสังคม

ภาพ-ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข

                  เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติข้าราชการผู้ทรงคุณค่าของสังคม แม่ผู้ทรงคุณค่าของสังคม และแม่ตัวอย่างประจำปี 2566 ซึ่งคณะทำงานโครงการโรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง และเครือข่ายขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมของ จ.ศรีสะเกษ ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น โดยได้รับความเมตตาจาก พระวินัยเวที เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา และเพื่อยกย่องเชิดชูข้าราชการและแม่ผู้ทรงคุณค่าของสังคมที่ได้รับการคัดเลือกจากอำเภอเมืองศรีสะเกษ อ.กันทรารมย์ อ.ยางชุมน้อย และ อ.น้ำเกลี้ยง รวมจำนวนทั้งสิ้น 202 ราย
                   ในโอกาสเดียวกันนี้ นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ ได้รับมอบเกียรติบัตรข้าราชการผู้ทรงคุณค่าของสังคม จาก พระวินัยเวที เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ.) และได้มอบเกียรติบัตรให้กับแม่ตัวอย่างที่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้ โดยมีนายสุรชาติ ทอนศรี ผอ.โรงเรียนอนุบาล ศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับแม่ตัวอย่าง นางมัลลิกา เกษกุล นายกเหล่ากาชาดศรีสะเกษ นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวง จ.ศรีสะเกษ นำคณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนมาร่วมพิธีและให้การต้อนรับ
                นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวง จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า คณะทำงานโครงการ โรงเรียนหมู่บ้านศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง และเครือข่ายขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดงานนี้ขึ้น ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากเมื่อ ปี พ.ศ.2556 เครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับองค์การเครือข่าย ได้ขับเคลื่อนในการปกป้อง เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ จึงได้เริ่มสร้างเครือข่ายในการทำงาน
               โดยยึดหลัก “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน เป็นฐานในการพัฒนาปี พ.ศ. 2557 คณะทำงานได้บูรณาการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เข้ากับโครงการหมู่บ้าน ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เป็นโครงการโรงเรียน หมู่บ้านรักษาศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โดยเลือกโรงเรียนนำร่อง 9 โรงเรียน สามารถขยายเข้าชุมชนได้อย่างรวดเร็ว
                 นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวง จ.ศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า ในปี พ.ศ. 2558 ได้ประกาศรับสมัคร โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 90 โรงเรียน แต่มีโรงเรียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 โรงเรียน ปัจจุบันมีสถานศึกษาทุกสังกัด เข้าร่วมโครงการ 622 แห่ง ซึ่งโรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่อย่างพอเพียง มีความต่างในความเหมือน จากโรงเรียนทั่วไป ดังนี้
               ครู-บุคลากร และนักเรียน ต้องเป็นสมาชิกหมู่บ้านรักษาศีล 5 ทุกคน โรงเรียนต้องบริหารจัดการแบบ “บ ว ร” บ้าน วัด โรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนคารวะธรรม เพื่อนเคารพเพื่อน, น้องเคารพพี่,ศิษย์เคารพครู ที่หน้าเสาธงทุกวัน มีกิจกรรมสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ทุกวันสุดสัปดาห์ หรือวันที่โรงเรียนกำหนด 1 วันต่อสัปดาห์ มีการทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง อย่างน้อยเดือนละครั้ง หรือตามที่โรงเรียนเห็นสมควร โรงเรียนนำภัตตาหารเพล ไปถวายพระที่วัด อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โรงเรียนต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติที่โรงเรียนแล้วขยายผลสู่ชุมชนต่อไป สำหรับวันนี้ มีข้าราชการผู้ทรงคุณค่าของสังคม แม่ผู้ทรงคุณค่าของสังคมแม่ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 202 ท่าน ที่ได้มอบประกาศเกียรติชูเกียรติ แม่ตัวอย่างประจำปี 2566 นี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!