นครปฐม-เตรียมจัดงาน“มหกรรมเกษตร และกล้วยไม้ นครปฐม 66”

นครปฐม-เตรียมจัดงาน“มหกรรมเกษตร และกล้วยไม้ นครปฐม 66”

ภาพ-ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

            เตรียมพบกับงาน “มหกรรมเกษตร และกล้วยไม้ นครปฐม 66” 27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2566 ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม
             เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม นายกองเอกพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อระดมแนวคิดในการจัดงานแสดงสินค้แกษตรปลอดภัย สินค้าแปรรูปและไม้ดอกไม้ประดับ ในงาน”มหกรรมเกษตร และกล้วยไม้ นครปฐม 66” ให้มีความน่าสนใจ แสดงอัตลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดนครปฐม ด้านการเกษตรปลอดภัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารที่หลากหลาย ครบครันทั้งชม ชิมและช้อป
           รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชนชาติพันธุ์ต่างๆในจังหวัด การแสดงความสามารถของนักเรียน นักศึกษา และยังมีกิจกรรมที่เตรียมไว้เพื่อสร้างแรงจูงใจเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากจังหวัดต่างๆ ให้มาเที่ยวชมงาน จึงขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้มาเยือนงาน “มหกรรมเกษตร และกล้วยไม้ นครปฐม 66” ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2566 ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!