ตาก-รพ.สต.รวมไทยพัฒน 1 จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ตาก-รพ.สต.รวมไทยพัฒน 1 จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ตาก-รพ.สต.รวมไทยพัฒน 1 จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566  เวลา 09.00 น.  รพ.สต.รวมไทยพัฒน 1 จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2566 รุ่นที่ 2  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมไทยพัฒนา 1 สนับสนุนโดย.อบต.รวมไทยพัฒน งบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสูขภาพตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก  นายธนาพงษ์ เล่าไทวนันท์ ผอ.รพ.สต.รวมไทยพัฒนา1 มอบหมายให้นางพิมพร ชาววิวัฒน์ ผู้รับผิดชอบโครงการ นายไกรวุฒิ เพชรครีรีราษฎร์ นายพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านรวมไทยพัฒนา1 ดำเนินกิจกรรม นายมงคล มีครอง ผอ.รพ.สต.ร่มเกล้า1 เป็นวิทยากร
        นางพิมพร ชาววิวัฒน์ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า  วันนี้รพ. สต.บ้านรวมไทยพัฒนา 1 จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2566 รุ่นที่ 2  โดยมีผู้สูงอายุ บ้านเก้ารวมไทย หมู่ที่5 บ้านทหารผ่านศึก หมู่ที่4และ บ้านพะดี หมู่ที่2 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
           กิจกรรม อบรมให้ความรู้ จากวิทยกร มีการแสดงออกของชุมชนร้องเพลงประจำชนเผ่าหรือประจำถิ่น ภาษาของหมู่บ้านตนเอง เป็นการสร้างความสัมพันธ์ทำไมตรี ทั้ง 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย คนไทยที่ราบสูงชนเผ่าม้ง ชนปะกาเกอญอ  และคนไทยพื้นราบ  แล้วช่วงเช้าเป็นการวัดความดัน ร่างกาย ณ. อาคารอเนกประสงค์ บ้าน เก้ารวมไทย หมู่ที่ 5 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!