นครปฐม-จัดโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

นครปฐม-จัดโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

ภาพ-ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน
CR:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

                 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และมูลนิธิแมคแฮปปี้แฟมิลี่ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จัดโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ออกให้บริการทางทันตกรรมแก่เด็กนักเรียน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
              วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมอาคารสิรินธรรังสรรค์ ชั้น 1 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ออกให้บริการทางทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2566 โดยมี หม่อมราชวงศ์จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการมูลนิธิ สงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ผู้บริหารโครงการ ฯ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด ประธานกรรมการมูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ ผู้แทนมูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมโครงการในครั้งนี้
               นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยได้ดำเนินงานตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทยและองค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ที่ทรงห่วงใยด้านสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียนที่มีปัญหาด้านทันตกรรมทั่วประเทศ รวมถึงการตรวจสุขภาพ การให้บริการสาธารณสุขปฐมภูมิ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพให้กับเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส และอยู่พื้นที่ห่างไกล
               สำหรับ โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ในครั้งนี้ เป็นการผนึกกำลังระหว่างสภากาชาดไทย โดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ มูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) และส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดนครปฐม โดยกำหนดให้บริการออกหน่วยทันตกรรมในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2566 ดังนี้  วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566 ให้บริการ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ อ.พุทธมณฑล จำนวนประมาณ 300 คน วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 ให้บริการ ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จำนวนประมาณ 300 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!