อุบลราชธานี-อบจ.ฯ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

อุบลราชธานี-อบจ.ฯ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดอุบลราชธานี

           วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบุญฑริก อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โดยมี สมาชิกสภาอบจ.อุบลราชธานี ตลอดจนผู้นำในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
             โดยสืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปี 2567 เพื่อสร้างองค์ ความรู้ให้กับผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในการดูแลตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญที่ผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแลสุขภาพและการบริการทางสังคม รวมทั้งได้รับการดูแลจากกลุ่ม ชมรม เครือข่าย ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ผู้สูงอายุมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น ที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับช่วงวัยอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!