ตาก-พ่อเมืองอุ้มผางออกโรงนำทีมควบคุมป้องกันไข้เลือดออกไข้มาลาเรีย

ตาก-พ่อเมืองอุ้มผางออกโรงนำทีมควบคุมป้องกันไข้เลือดออกไข้มาลาเรีย

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

          เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2566 นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภออุ้มผาง พร้อมสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง หัวหน้าส่วนราชการตำบลแม่จัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหารตำรวจและคณะครูนักเรียน บ้านกล้อทอ อุ้มผาง ชาวบ้าน บ้านกล้อทอ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง ร่วมกิจกรรมเปิด Kick off ไข้เลือดออกเเละ Kick off โรคมาลาเรียตำบลเเม่จัน
          โดยมีกิจกรรมรณรงค์ทำลายเเหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย เเจกมุ้ง เเจกทรายอะเบท เจาะหาเชื้อมาลาเรีย เพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกเเละโรคมาลาเรีย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!