ร้อยเอ็ด-จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันปิยะมหาราช

ร้อยเอ็ด-จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันปิยะมหาราช

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(บริเวณหน้าศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ และ อบต.เหนือเมือง) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางศิริรัตน์ ศิริมาศ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด นายเธียรชัย พุทธรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ข้าราชการทุกหมู่เหล่า และจิตอาสาพระราชทานจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธี
        ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(บริเวณหน้าศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ และ อบต.เหนือเมือง) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นการประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีความสมัครสมานสามัคคี และมีความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!