ชลบุรี-ทหารเรือสั่งปิดรีสอร์ตหรู สร้างบนเขา แสมสาร แจ้งความดำเนินคดีบุกรุกที่ดินรัฐ

ชลบุรี-ทหารเรือสั่งปิดรีสอร์ตหรู สร้างบนเขา แสมสาร แจ้งความดำเนินคดีบุกรุกที่ดินรัฐ

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดชลบุรี

              จากกรณี ที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้มีการก่อสร้างรีสอร์ตแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ภายในช่องแสมสารได้โดยรอบ จำนวน 6 หลัง แต่ละหลังมีสระน้ำ และมีการโปรโมทย์ประชาสัมพันธ์ คิดค่าเช่าห้องละ 15,000 บาท ภายใน ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
               ล่าสุดเมื่อเวลา 11.00 น. ของวันที่ 10 มี.ค.66 พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยนาย อัครเศรษฐ รักษ์สกุลสงสัย รองนายก อบต.แสมสาร พ.ต.อ.ปัญญา ดำเล็ก ผกก.สัตหีบ และเจ้าหน้าที่ อบต.แสมสาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองอำเภอสัตหีบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมตรวจสอบ STAR OVER SEA รีสอร์ต โดยพบว่าไม่มีเอกสารที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีเอกสารการขออนุญาติก่อสร้าง แต่อย่างใด จึงได้มีการสั่งหยุดดำเนินกิจการในทันที เพื่อดำเนินการตรวจสอบ พร้อมให้นายทหารรัฐธรรมนูญ ฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าแจ้งความร้องทุกข์ กับ สภ.สัตหีบ ในข้อหาบุกรุกที่ดินของรัฐ แล้ว เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป หากสอบสวนพบว่าบุกรุกจริงก็เตรียมดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดที่ไม่ได้ขออนุญาติออกในทันที
               จากการเข้าตรวจสอบในวันนี้มีเพียงหญิงสาว ที่รับเป็นผู้ดูแลออกมาต้อนรับ และไม่สามารถนำเอกสารหลักฐานต่างๆ มาชี้แจ้งได้ ก่อนรับทราบข้อกล่าวหา และพร้อมหยุดดำเนินกิจการในทันที ในขณะที่กำลังตรวจสอบเอกสารต่างๆก่อนหน้านี้ กองอสังหาริมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าว ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 18 ส.ค.65 ได้ออกหนังสือเลขที่ กห.0521.8/464 ได้ออกหนังสือ แจ้งไปยังผู้ดูแล ขอความร่วมมือระงับการพัฒนา หรือดำเนินการใดๆในพื้นที่ขอเช่าที่ราชพัสดุ ตามแบบคำขออนุญาตดำเนินการในพื้นที่ราชพัสดุ (จป.3902) เรื่องขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย และการเกษตร ลงวันที่ 7 พ.ย.62 ทั้งนี้ ตามที่ท่านได้ยื่นขอเช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ.481 บริเวณหมู่ 1 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (พื้นที่ 1)
             โดยมีวัตถุประสงค์การขอเช่าเพื่ออยู่อาศัย และประกอบการเกษตร กองอสังหาริมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ขอแจ้งให้ทราบว่า พื้นที่ขอเช่าดังกล่าว เป็นพื้นที่ราชพัสดุใช้ในราชการกองทัพเรือ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ.481 อยู่ในที่ดินหวงห้าม ตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตหวงห้าม ในท้องที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พ.ศ 2479
และเมื่อวันที่ 1 ส.ค.65 เวลา 10.00 น.ท่านได้นำเจ้าหน้าที่ของกองสังหาริมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ตรวจพื้นที่ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า มีการพัฒนาพื้นที่ และนำตู้คอนเทนเนอร์มาติดตั้งไว้ ในบริเวณพื้นที่ขอเช่า จำนวน 6 ตู้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพเรือกำหนด จึงขอความร่วมมือจากท่านระงับการพัฒนาและหยุดดำเนินการใดๆ ในพื้นที่ขอเช่าที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าว จนกว่าท่านจะได้รับความยินยอมให้เช่าจากกองทัพเรือ ลงนามโดย นาวาเอก สรณรรถ สนธิไทย ผู้อำนวยการกองอสังหาริมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ
              สำหรับที่ดินแสมสารเป็นส่วนหนึ่งของที่สงวนหวงห้ามตามกฎหมาย ต้องห้าม มิให้ออกโฉนดที่ดินแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดตามมาตรา 56 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ฉะนั้นราษฎรผู้อาศัยจึงไม่สามารถครอบครองกรรมสิทธิ์ใดๆ ในที่ดินได้ตามกฎหมาย ซึ่งความเป็นมาของที่ดินแสมสารเดิมคือ พื้นที่ของฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นพื้นที่เขตทรงสงวนตามพระบรมราชโองการใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่กองทัพเรือเป็นผู้รับผิดชอบ เป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ำลึก คลังเชื้อเพลิง และที่ตั้งหน่วยทหาร พื้นที่ฝึก และพื้นที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวในเรื่องความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล และภาพลักษณ์ของกองกำลังรักษาประเทศ อยู่ภายใต้ พรบ. ว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร การดำเนินการก่อสร้างใดๆ ในพื้นที่นี้ จึงต้องได้รับอนุญาตจาก กองทัพเรืออย่างถูกต้อง
               โดยนาย อัครเศรษฐ รักษ์สกุลสงสัย รองนายก อบต.แสมสาร กล่าวว่า วันนี้เราได้รับการประสานงานจากทางกองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ มาร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ ที่มีประเด็นมนโลกโซเชียล โดยหน่วยงานในพื้นที่ ก็ได้ร่วมลงมาตรวจสอบ เบื้องต้นเราได้ร่วมกันลงมาดูพื้นที่จริงแล้ว ก่อนที่ทางผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบจะมีการสั่งระงับกิจการเพื่อดำเนินการตรวจสอบ ว่ามีการขออนุญาติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อย่างชัดเจนหรือเปล่า เบื้องต้นได้มีคำสั่งระงับตั้งแต่วันนี้ และทางเจ้าของรีสอร์ตได้เซ็นรับทราบแล้ว พื้นที่ในตำบลแสมสาร นั้นขึ้นอยู่กับกรมธนารักษ์ แต่จะต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกองทัพเรือ เป็นผู้ดูแล มันจะมีกฎหมายเรื่องความมั่งคงเข้ามา ทาง อบต.เองก็ต้องทำงานร่วมกับทางกองทัพเรือ ไปในทิศทางเดียวกัน โดยกฎหมายบางอย่างก็ไม่ได้มีอำนาจเต็ม ทาง อบต.ไม่ได้มีอำนาจเด็ดขาดทั้งหมดเพราะพื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจน ในเรื่องของเอกสารสิทธิ เป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนาน ซึ่งเราก็ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาในระยะยาวร่วมกัน ไม่งั้นก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกอยู่เรื่อยๆ
                สำหรับเจ้าของรีสอร์ตแห่งนี้ เป็นคนนอกพื้นที่ที่เข้ามาอยู่ใน ต.แสมสาร ได้สักระยะ โดยเข้ามาทำธุรกิจ ก่อนจะมีการขยายธุรกิจ ส่วนที่ดินตรงนี้ที่มาที่ไปเราก็ต้องลงลึกอีกที่เบื้องต้นได้สั่งระงับไปแล้ว และจะได้มีการตรวจสอบเชิงลึกอีกที่ โดยผมยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นทุนต่างชาติหรือเปล่าซึ่งจะมีการตรวจสอบอีกครั้ง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!