เชียงใหม่-อำเภอแม่แจ่ม ร่วมใจปฏิบัติการ ป้องกันไฟป่าหมอกควัน ในพื้นที่

เชียงใหม่-อำเภอแม่แจ่ม ร่วมใจปฏิบัติการ ป้องกันไฟป่าหมอกควัน ในพื้นที่

ภาพ-ข่าว:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

           หลายพื้นที่ในอำเภอแม่แจ่ม ร่วมใจปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่ เดินหน้าลาดตระเวน ทำแนวกันไฟ และประชาสัมพันธ์ “งดเผาในที่โล่งทุกชนิด”
           วันนี้ (4 มี.ค. 66) หลายพื้นที่ในอำเภอแม่แจ่ม ได้ร่วมกันปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดยที่บ้านแม่หงาน ตำบลปางหินฝน ชาวบ้านได้ร่วมกันทำแนวกันไฟ เพื่อเป็นแนวป้องกันไฟป่า ที่ตำบลกองแขก เจ้าหน้าที่สวนป่าแม่แจ่ม ได้ร่วมกับชาวบ้านเข้าดับไฟในพื้นที่ ซึ่งสามารถดับไฟได้เรียบร้อยทั้งหมด รวมความเสียหาย 6 ไร่ ขณะที่ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ได้ออกลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่ พบเหตุการณ์ยังปกติ
           ด้านบ้านแม่มะลอ หมู่ 9 ตำบลแม่นาจร ได้มีการปรับปรุงหอดูไฟ และเข้าเวรเฝ้าระวังไฟป่า เหตุการณ์ปกติ ส่วนที่ตำบลช่างเคิ่ง ชุดเฝ้าระวังไฟป่าบ้านแพม หมู่ 16 และชุดเฝ้าระวังไฟป่าบ้านบนนา ได้เข้าเวรเฝ้าระวังไฟป่า พบเหตุการณ์ยังปกติเช่นกัน  ขณะที่ ตำบลแม่ศึก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก ได้ร่วมกับสถานศึกษา เครือข่ายยุวชนตำบลแม่ศึก เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การ “งดเผาในที่โล่งทุกชนิด” ควบคู่ไปกับการลาดตระเวนและทำแนวกันไฟในพื้นที่ต่าง ๆ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!