สมุทรสาคร-หจก.ไทยเจริญ คลีนนิ่ง ลอนดรี เซอร์วิส ร่วม“รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน”

สมุทรสาคร-หจก.ไทยเจริญ คลีนนิ่ง ลอนดรี เซอร์วิส ร่วม“รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน”

ภาพ-ข่าว:ธนดล ชินพันธ์ / สมนึก ภูมีศิลป์

                อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุสําคัญในลําดับต้นๆ ของการได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งนับว่าเป็นภัยอย่างร้ายแรงที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคมในภาพรวม ด้านภาครัฐและเอกชนได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุเป็นสิ่งสำคัญ จึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นบางช่วงวลา เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยสูงสุดเมื่อใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆที่มีวันหยุดยาวจะเป็นช่วงเวลาที่มีการเดินทางเป็นจำนวนมากและการเกิดอุบัติเหตุก็มีจำนวนสูงกว่าการใช้รถใช้ถนนช่วงเวลาปกติ
            “ในระหว่างการเดินทาง ขณะขับรถเกิดอาการง่วงนอน ควรหยุดรถจอดแวะพักตามจุดพักรถหรือปั้มน้ำมัน เพื่อพักผ่อนให้คลายง่วงนอน ก่อนที่จะขับรถเดินทางต่อไป ไม่ควรฝืนขับรถในขณะง่วงนอนเด็ดขาด เพื่อความไม่ประมาทและเพื่อความปลอดภัย”

             ในนาม หจก.ไทยเจริญ คลีนนิ่ง ลอนดรี เซอร์วิส เลขที่ 79 หมู่ 1 ตำบล นาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ขอเป็นส่วนหนึ่งในการ “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน” โดยขอให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนน ด้วยความระมัดระวัง ป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุขณะขับขี่ ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ไร้การสูญเสีย และมีความสุข มีความปลอดภัยตลอดการเดินทาง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!