จันทบุรี-เตรียมการเชิงรุก Kick off เปิดฤดูกาลผลไม้

จันทบุรี-เตรียมการเชิงรุก Kick off เปิดฤดูกาลผลไม้

ภาพ/ข่าว ดนุชเดช ทองเปรม

              ต้นฤดูกาลทุเรียนราคาสูงกว่าปีที่ผ่านมา กระดุมราคา 320 บาทต่อกิโลกรัม ขณะ จังหวัดจันทบุรีเตรียมการเชิงรุก Kick off เปิดฤดูกาลผลไม้ปีหกหกผลไม้ส่งออกมีคุณภาพโรงคัดบรรจุต้องได้มาตรฐานเข้มข้นตรวจอ่อนแก่ทุเรียน
              ที่ ห้องประชุม บุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัด จันทบุรี นายมนสิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีมอบนโยบาย ด้านการส่งออกของจังหวัดจันทบุรี ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6 หน่วยงาน ระยอง จันทบุรี และตราด และผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย รวมทั้งผู้ประกอบการส่งออก กว่า 400 แห่ง เข้าร่วมประชุมเพื่อการรับรู้และชี้แจงแนวทางการดำเนินการต่างๆก่อนเข้าสู่ฤดูกาลผลิตผลไม้ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการส่งออกผลไม้ ตลอดจนปัญหาผลผลิตด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์กฎระเบียบและขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่การตรวจติดตามเฝ้าระวังและการควบคุมการส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเปิดเผยว่า การส่งออกทุเรียนปีนี้มีแนวโน้มดีกว่าปีที่ผ่านมา จึงขอเน้นย้ำ ให้ ผู้ประกอบการ,นักคัดและนักตัด #ลงทะเบียนก่อนตัด เพื่อให้ข้อมูลเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการ และ ข้อมูลทางอิเล็คทรอนิกส์
              ด้าน นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดี กรมวิชาการเกษตร ร่วมเป็นประธานการประชุมทางระบบค่ะไกลอิเล็กทรอนิกส์ zoom meeting มอบนโยบาย ของกรมวิชาการเกษตรด้านการส่งออกผลไม้ เน้นย้ำ หน่วยงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ตรวจเข้มงวด เข้มข้น การสวมสิทธิ์ทุเรียนไทยส่งออก และมาตรฐานสินค้าเกษตรหลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรับวัตถุดิบของโรงงาน รวบรวมและคัดบรรจุทุเรียน ,มาตรการในการตรวจสอบคุณภาพทุเรียน,เพื่อป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพปะปนไปในช่วงต้นฤดู, การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยในโรงคัดบรรจุ, รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพทุเรียนในโรงคัดบรรจุ และการตรวจสอบ GMP plus แนวทางการตรวจและออกไปรับรอง สุขอนามัยพืช เพื่อการส่งออก และขั้นตอนการส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีนที่ผู้ประกอบการต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
               ด้าน นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผอ.สวพ.6 เปิดเผยว่า สำหรับปีนี้ได้เตรียมความพร้อม ในส่วนของการตรวจปิดตู้คอนเทนเนอร์ของด่านตรวจพืชจันทบุรีกรมวิชาการเกษตรได้เตรียมแผนรองรับในช่วงที่มีผลผลิตส่งออกเป็นจำนวนมากโดยเพิ่มอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ให้มากกว่าปีที่ผ่านมาเพื่อช่วยให้กระบวนการส่งออกมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจากข้อมูลการปลูกผลไม้ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกได้แก่จันทบุรี ระยอง และตราด พบว่ามีการปลูกผลไม้ส่งออก ทุเรียน มังคุด ลำไย พื้นที่รวมกว่า 700,000 ไร่ คาดการณ์ว่าปีนี้จะมีผลผลิตส่งออกประมาณ 1.3 ล้านตัน ทำรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นมูลค่ากว่า 100,000 ล้านบาท ปัจจุบันมีโรงงานผลิตสินค้าพืชและโรงคัดบรรจุผลไม้ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรรวมทั้งสิ้น 1,932 โรง อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออก 768 โรง ตั้งอยู่ในจังหวัดจันทบุรี 698โรง ซึ่งแจ้งคัดบรรจุทุเรียน 559 โรงคัดบรรจุมังคุด 265 โรงละคัดบรรจุลำไย 98 โรง
              ด้านชานนท์ สงบจิตร(เอส) ผู้ประกอบการส่งออก(ล้งซุปเปอร์ฟรุ๊ตไทยแลนด์) เปิดเผยว่า สำหรับปีที่ผ่านมา ทุเรียนมีราคาค่อนข้างดี แต่พบปัญหาทางด้านการตรวจโรคระหง่างประเทศ ส่งผลให้เกิดการบ่าช้า ส่วนแนวโน้มของราคาทุเรียนปีนี้ค่อนข้างดี เนื่องจากมีการเปิดราราต้นฤดูกาล มาสูงกว่าปีที่ผ่านมา ทุเรียนพันธุ์กระดุม 320 บาท หมอนทอง 230 บาททั้งนี้อยากให้ผู้ประกอบการทุกล้งรักษาคุณภาพของทุเรียน ให้ตัดนามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่จังหวัดได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามแม้ประเทศคู่แข่งทางการค้าจะเพิ่มขึ้น แต่ตนเองมองว่า ทุเรียนของจันทบุรี ไม่ด้อยกว่าใครในโลก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!