นครสวรรค์-แถลงเปิดตัวนายก อบจ.สจ.“นครสวรรค์บ้านเรา”

นครสวรรค์-แถลงเปิดตัวนายก อบจ.สจ.“นครสวรรค์บ้านเรา”

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 20 ตุลาคมนี้ ที่ภัตตาคารเล่งหงส์ ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ ประธานกลุ่ม “นครสวรรค์บ้านเรา” ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมคณะผู้สมัครลงรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบจ.นครสวรรค์ จัดพบปะสื่อมวลชน เพื่อแถลงข่าว ถึงประเด็นหลักในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.นครสวรรค์ และแนวทางในการพัฒนานครสวรรค์อย่างเป็นระบบ ที่ต้องเป็นการตอบโจทย์การพัฒนานครสวรรค์บ้านเรา คือ การได้คำตอบที่ถูกต้อง เมื่อมีปัญหาแล้วสามารถแก้ปัญหานั้นได้อย่างถูกต้อง ต้องมองปัญหาให้ทะลุ ก็จะเข้าใจปัญหาได้ดี ได้ลึกซึ้ง ทั้งนี้ต้องรู้ว่าอะไรคือภัยคุกคาม อะไรคือจุดอ่อนและเราจะมุ่งไปทางไหน อย่างไร นั่นคือวิธีการในการตอบโจทย์
         พลตำรวจเอกสมศักดิ์ กล่าวว่า เริ่มต้นกันด้วยสถานการณ์และภัยคุกคามในระดับท้องถิ่น สถานการณ์ที่เราเจอเวลานี้ เป็นยุทธศาสตร์ของพรรคการเมืองต่าง ๆ มีการประกาศต่อสู้กันในเวทีท้องถิ่น ทุกพรรคการเมืองหวังครอบครององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ดูเหมือนเป็นการเอาเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองเข้ามาเป็นจุดขาย หรือเป็นพื้นฐานในการต่อสู้แย่งชิงกัน ที่จริงแล้วสภา อบจ.ไม่ใช่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ แต่เป็นสภาในการออกข้อบัญญัติในการบริหารจัดการเงินภาษีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สภา อบจ.เป็นสภาในการบริหารงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหา และสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนคนนครสวรรค์อย่างเท่าเทียมกันทั้ง 36 เขต สิ่งที่ฝ่ายบริหาร และสภาอบจ.นครสวรรค์ควรทำ คือ ก่อนอื่นประชาชนต้องเป็นผู้ตัดสินใจเลือก ทางกลุ่มต้องคัดเลือกผู้สมัครที่ดี มีคุณภาพ เสนอให้ประชาชนเลือกเป็นตัวแทนเข้าสภา การคัดสรรฝ่ายบริหาร ก็ต้องดูคุณสมบัติ ดูนโยบายของกลุ่ม ซึ่งจะเป็นเรื่องความสามารถในเรื่องของการนำ เรื่องของการบูรณาการ เรื่องของการประสานงาน เรื่องของความคิดริเริ่มโครงการในการพัฒนาบ้านเรา โดยทีมบริหารมืออาชีพ
          พลตำรวจเอกสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า วันนี้กลุ่มของพวกเราจะนำเสนอคำตอบที่พวกเราคิดว่าถูกต้องในการพัฒนานครสวรรค์บ้านเรา กลุ่มของพวกเรามีชื่อว่า “กลุ่มนครสวรรค์บ้านเรา” สื่อความหมายเพื่อย้ำว่า นครสวรรค์คือบ้านของพวกเราทุกคน บ้านที่เราอยู่ร่วมกันมาช้านานแต่บรรพบุรุษ เป็นเมืองเก่าแก่ในประวัติศาสตร์ มีขนบธรรมเนียม มีจารีตประเพณี มีวัฒนธรรมแบบเราๆชาวนครสวรรค์ “กลุ่มนครสวรรค์บ้านเรา”อาสาเข้ามาเป็นตัวแทนในการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งเน้นการเป็นตัวแทนของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง ไม่ใช่ตัวแทนพรรคการเมือง เพราะคนนครสวรรค์ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคพรรคการเมืองเดียว หรือนิยมชมชอบพรรคการเมืองเดียว ซึ่งการเมืองในปัจจุบันมีการถือฝักฝ่าย มีความเห็นต่างกันที่รุนแรงในเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมือง อันอาจนำไปสู่ความขัดแย้งกันของคนในสังคมและอาจนำไปสู่ความไม่ปรองดองกัน ที่จริงแล้วทุกเรื่องราวสามารถเห็นต่างกันได้ แต่ก็สามารถพูดคุยกันได้ ใช้เหตุผลคุยกัน หาข้อสรุปร่วมกัน ก็ไม่มีปัญหา ความเป็นคนนครสวรรค์บ้านเดียวกันก็ยังคงอยู่
         จุดอ่อนของบ้านเรา คือ การพัฒนาบ้านเรามันสะดุดหยุดลงมาหลายปี สาเหตุหนึ่งคือความไม่ปรองดองกัน มีปัญหาเรื่องบูรณาการการทำงานร่วมกัน มีปัญหาเรื่องงบประมาณที่ไม่เพียงพอ แต่ก็มีวิธีที่จะหาเพิ่มได้ ด้วยการร่วมคิด ร่วมทำ กลุ่มของเราได้ร่วมกันคิดร่วมกันวิเคราะห์ สนทนาปราศรัยกับผู้หลักผู้ใหญ่ คนรุ่นเก่าๆที่มากด้วยประสบการณ์ รวมทั้งความต้องการของคนรุ่นใหม่ๆ ความไม่ปรองดองเป็นอุปสรรคของการพัฒนา
นครสวรรค์บ้านเรามีสส. ทั้งหมด 3 พรรค ถ้าระดมกำลังมาร่วมมือกันสนับสนุน อปท. ทุก อปท. ทั้ง อบจ. เทศบาล และ อบต. ในการพัฒนานครสวรรค์บ้านเรา เราโชคดีมากที่ สส. จากทั้ง 3 พรรค ให้การสนับสนุนแนวทางนี้
          พลตำรวจเอกสมศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การพัฒนาบ้านเราจะไปได้ดีถ้าสมัครสมานสามัคคีกัน กลุ่มนครสวรรค์บ้านเราจึงเน้นความสามัคคี ความแน่นแฟ้น เพื่อไปร่วมมือกันพัฒนาให้จังหวัดนครสวรรค์ของเราให้ดีขึ้น โดยใช้กลไกของ อบจ. และเทศบาลนคร เป็นแกนหลัก กลุ่มของเราจะกระทำทุกวิถีทางในการลดความขัดแย้ง พวกเราสามารถทำงานได้กับคนทุกกลุ่ม ทุกองค์กรของทางราชการ และทุกภาคส่วนในบ้านเรา ตั้งแต่ชุมชนจนถึงระดับจังหวัด เพราะเป้าหมายของพวกเราคือความผาสุกของคนนครสวรรค์ เราจะร่วมกันบริหารจัดการงบประมาณซึ่งเป็นเงินภาษีของพวกเราให้เกิดประโยชน์ เป็นไปตามความต้องการของคนนครสวรรค์ในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง โปร่งใสและตรวจสอบได้ ถ้าเราได้รับโอกาส ได้รับมอบความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนคนนครสวรรค์ พวกเราขอสัญญาว่าพวกเราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อให้บ้านเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในฐานะคนนครสวรรค์บ้านเรา เราไม่ได้อาสาเข้ามาในนามพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง แต่เราสามารถทำงานได้กับทุกพรรคการเมือง เราไม่ใช่กลุ่มอิสระที่จะทำอะไรตามอำเภอใจ เราเข้ามาในฐานะคนนครสวรรค์ ที่อาสาเข้ามาทำงาน จะทำอะไรต้องมาจากเสียงของพี่น้องประชาชน ว่าเดือดร้อนอะไร ต้องการอะไร

         สุดท้าย พลตำรวจเอกสมศักดิ์ กล่าวว่า “ถ้าไว้ใจผม เลือกผม และทีมงานของผม ให้มีโอกาสเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชน คนนครสวรรค์ด้วยครับ”

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!