กาญจนบุรี-สสจ.ประชุมสรุปสถานการณ์การตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น

กาญจนบุรี-สสจ.ประชุมสรุปสถานการณ์การตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น

ภาพ-ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

               วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เมื่อเวลา 13.30 น. ณ.ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล ชั้น 3 อาคารสุรพงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2566 ในการประชุมมีการสรุปสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2565 และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดกาญจนบุรี 2565

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!