นครปฐม-โครงการ”มหกรรมรวมพลัง รวมน้ำใจ ผู้สูงวัยอำเภอสามพราน”

นครปฐม-โครงการ”มหกรรมรวมพลัง รวมน้ำใจ ผู้สูงวัยอำเภอสามพราน”

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดนครปฐม

               วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นางวิลาสินี สะสมทรัพย์ ภรรยา, สมาชิกสภา อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.นครปฐม โครงการมหกรรมรวมพลัง รวมน้ำใจ ผู้สูงวัยอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ลานหน้าตึกเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 84 ปี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม ซึ่ง อบจ.นครปฐม ได้ให้การสนับสนุนการจัดโครงการดังกล่าว เป็นงบประมาณจำนวน 492,500 บาท โดยในวันนี้ได้มีพิธีมอบประกาศณียบัตรแก่นายอำเภอสามพราน ผอ.รพ.สามพราน หน่วยงานและผู้แทน อปท. ในเขตพื้นที่ อ.สามพราน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธานชมรม ทั้ง 19 ชมรม หลังจากนั้น พระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ได้กล่าวสัมโมทนียกถา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมโครงการด้วย
                 โครงการในครั้งนี้โดย จัดตั้งแต่วันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 รวมจำนวน 2 วัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนร่วมตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุได้มีพื้นที่ในการฟื้นฟูวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของบรรพชนให้กลับมามีคุณค่า และสืบสานไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!