สิงห์บุรี-พิธีการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการจู่โจม ตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจำ

สิงห์บุรี-พิธีการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการจู่โจม ตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจำ

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉา

        วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการจู่โจม ตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี ตามนโยบายของทางรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยมีนายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นางสาวมาดี สุภาผล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสิงห์บุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมปฏิบัติภารกิจ ณ เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เป็นสถานที่ปลอดยาเสพติดและสิ่งของต้องห้าม เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ให้เป็นเรือนจำสีขาว ตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์

          โดยจังหวัดสิงห์บุรีได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการป้องกัน ปราบปราม ฟื้นฟู การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเสพติด และที่สำคัญคือการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภายในเรือนจำ การมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดแพร่ระบาดเป็นการตัดช่องทางการติดต่อซื้อขายและการลักลอบนำยาเสพติดเข้าภายในเรือนจำ ทั้งยังเป็นการปราบปรามการกระทำผิดวินัยของผู้ต้องขังในเรือนจำ เพื่อหยุดยั้งกลุ่มขบวนการและเครือข่ายที่จะใช้เรือนจำเป็นฐานในการกระทำความผิด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!