อำนาจเจริญ-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำและปรับปรุงแผนการปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล

อำนาจเจริญ-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำและปรับปรุงแผนการปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล

ภาพ/ข่าว:นายทิพกร หวานอ่อน 

       กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำและปรับปรุงแผนการปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล ในพื้นที่อำเภอหัวตะพาน

          วันนี้ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมอำเภอหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำและปรับปรุงแผนการปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล ในพื้นที่ โดยมี พันเอกชัยภัทร เงินดีเจริญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

            ด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดให้มีกิจกรรม ตาม นโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้ ทุกตำบล / อำเภอ เป็นเป้าหมายให้มีการบูรณการจากทุกหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับ ตำบล อำเภอ ตามโครงการ ขับเคลื่อน แผนงาน ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน ซึ่งที่ผ่านมา จาก 56 ตำบลในจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว 30 ตำบล ในวันนี้ เป็นการดำเนินกิจกรรมในอำเภอหัวตะพาน 4 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลเค็งใหญ่ ตำบลโพนเมืองน้อย ตำบลจิกดู่ ตำบลหนองแก้ว โดยครอบคลุมทุก 5 มิติ ประกอบด้วย ด้านความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบัน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการป้องกันสาธารณภัย ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และด้านแรงงานข้ามชาติ การค้ามนุษย์ สิ่งของผิดกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อ ให้ตำบลเป้าหมาย มีความอยู่ดี กินดี มีความเข้มแข็ง สามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาทุกภัยพิบัติ และร่วมกันบูรณการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยต่างๆที่เกิดขึ้น

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!