เชียงใหม่-อำเภอหางดงและอำเภอสะเมิง ชนะการกระกวดตกแต่งภูมิทัศน์ร้าน OTOP งานมหกรรมไม้ดอกฯ ครั้งที่ 46

เชียงใหม่-อำเภอหางดงและอำเภอสะเมิง ชนะการกระกวดตกแต่งภูมิทัศน์ร้าน OTOP งานมหกรรมไม้ดอกฯ ครั้งที่ 46

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่

              (4 ก.พ. 66) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดตกแต่งภูมิทัศน์ร้านแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) จังหวัดเชียงใหม่ ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 46 ประจำปี 2566 ที่ สวนสาธารณะหนองบวกหาด
               สำหรับการประกวดตกแต่งภูมิทัศน์ร้านแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ ได้แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทกลุ่มอำเภอขนาดเล็ก และ กลุ่มอำเภอขนาดใหญ่ โดยผลการตัดสินประเภทกลุ่มอำเภอขนาดเล็ก ปรากฏว่า ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอสะเมิง , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอแม่ออน และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอพร้าว ส่วนอำเภอฮอด ได้รับรางวัลชมเชย
               ด้านประเภทกลุ่มอำเภอขนาดใหญ่ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอหางดง , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอสันกำแพง ส่วนอำเภอดอยสะเก็ดได้รับรางวัลชมเชย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!