ร้อยเอ็ด-หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองทอง คว้าแชมป์ประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย

ร้อยเอ็ด-หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองทอง คว้าแชมป์ประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

               วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย(ระดับจังหวัด) ปี 2566 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฯ นายพงษ์ศักดิ์ วรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นกรรมและเลขานุการ ร่วมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งมีข้าวตัวอย่างซึ่งเข้าประกวด ระดับจังหวัดดังนี้ ประเภทรายบุคคล จำนวน 91 ตัวอย่าง ประเภทสถาบันเกษตรกร จำนวน 18 ตัวอย่าง ซึ่งผลการพิจารณาตัดสินผู้ชนะการประกวดฯ ระดับจังหวัด
              เป็นดังนี้ ประเภทเกษตรกรรายบุคคล รางวัลชนะเลิศ เงินสด 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางแพด กรมรินทร์ เลขที่ 38 หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาวมลา คชทิพ เลขที่ 35 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 เงินสด 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางทองใส คำเจริญ เลขที่ 26 หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาวดอกเรือง คำคุณา เลขที่ 65 หมู่ที่ 5 ตำบลมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
             ประเภทสถาบันเกษตรกร รางวัลนะเลิศ เงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิสงเปลือย หมู่ 5 เลขที่ 38 หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 เงินสด 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิงาม 105 เลขที่ 257 หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ดงครั่งใหญ่ หมู่ 1,2,3 ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยอ็ด เลขที่ 35 หมู่ที่ 3 ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดการมอบผู้ชนะการประกวดระดับจังหวัด ในวันประชุมคณะกรมการจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 และรวบรวมตัวอย่างข้าวที่ชนะการประกวดระดับจังหวัด ส่งประกวดในระดับประเทศ ณกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!