ร้อยเอ็ด-เตรียมจัดงานใหญ่งานมหาทานประเพณีบุญผะเหวด ปี2566 อย่างยิ่งใหญ่ และ เป็นงานบุญปลอดเหล้า ปลอดแอลกอฮอล์

ร้อยเอ็ด-เตรียมจัดงานใหญ่งานมหาทานประเพณีบุญผะเหวด ปี2566 อย่างยิ่งใหญ่ และ เป็นงานบุญปลอดเหล้า ปลอดแอลกอฮอล์

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

             เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการจัดงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2566” ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน เป็นคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 24 ชุด เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมมีมติ ยังคงให้ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบปีที่ผ่านมา แต่เน้นความยิ่งใหญ่ อลังการมากขึ้น เนื่องจากผ่านพ้นวิกฤตจากสถานการณ์โควิด 19 แล้ว และขอให้ใช้งบประมาณดำเนินงานแบบคุ้มค่าที่สุด โดยงาน“มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2566” กำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 3-5 มีนาคมนี้ มีกิจกรรมคร่าวๆดังนี้ วันที่ 3 มีนาคม 2566 ภาคเช้า มีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ เกาะกลางบึงพลาญชัย ภาคบ่าย พิธีแห่พระอุปคุตพระราชทาน ไปยังเกาะกลางบึงพลาญชัย และภาคค่ำ ชม แสง-สี-เสียง พร้อมรับประทานอาหารพาแลง
            วันที่ 4 มีนาคม 2566 ภาคเช้า 09 .00 น. พิธีเปิดงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ชมขบวนแห่ยิ่งใหญ่ อลังการ จากทุกภาคส่วนและทุกอำเภอ ร่วมกิจกรรม อิ่มบุญ ทานข้าวปุ้นฟรี ในงานและทั้งเมืองร้อยเอ็ด ชมการแสดงจากศิลปินแห่งชาติ และภาคค่ำ ชม แสง-สี-เสียง วันที่ 5 มีนาคม 2566 เช้าตรู่ พิธีแห่ข้าวพันก้อน ฟังเทศน์คาถาพัน และเทศน์มหาชาติ 13 กันฑ์ และเวลา 9.00 น.เริ่มขบวนแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอนหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดไปยังลานสาเกตุนคร บึงพลาญชัย จนถึงเวลา 20.00 น.สิ้นสุดการรับขบวนแห่กัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน
             นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าว่าการจัดงาน“มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2566” มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามและดีเด่นของจังหวัดร้อยเอ็ด ให้คงอยู่สืบไป และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกสาขาอาชีพ ซึ่งจะเกิดเงินหมุนเวียนในจังหวัดอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย จึงขอเชิญชวนชาวร้อยเอ็ด นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพียง ภายใต้งานบุญปลอดเหล้าปลอดแอลกอฮอล์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!