ปราจีนบุรี-นร.ร่วม 500 คน สนุกสนาน ชมแหล่งโบราณคดีวัดสระมรกตชม อโรคยศาลา-บ่อน้ำศักดิ์สิทธิและรอยพระพุทธบาทคู่

ปราจีนบุรี-นร.ร่วม 500 คน สนุกสนาน ชมแหล่งโบราณคดีวัดสระมรกตชม อโรคยศาลา-บ่อน้ำศักดิ์สิทธิและรอยพระพุทธบาทคู่

ภาพ/ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ

       นร.ร่วม 500 คน สนุกสนาน ชมแหล่งโบราณคดีวัดสระมรกตชม อโรคยศาลา-บ่อน้ำศักดิ์สิทธิและรอยพระพุทธบาทคู่ ก่อนถึงวันสำคัญทางพระพุทธศานสนา วันมาฆบูชา ที่จะมีการจัดเทศกาลยิ่งใหญ่งานมาฆะปูรมีศรีปราจีน ประจำปี 2566

        วันนี้ 1 กุมภาพันธ์ 2566ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี รายงานว่า นางภาริณี ผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดหลวงปรีชากูล) สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี พร้อมด้วย นางจุฑาธิบดิ์ ศรีวรัญญุตานนท์ รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) และ คณะครู ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถณะสำคัญของผู้เรียน สู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ อันเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง โดยได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมกว่า 377 คน เข้าชมภาพยนตร์เรื่อง HANUMAN White Monkey ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
        จากนั้น เข้าชมแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ที่ สวนสาธารณะลายพระหัตถ์ อ.มหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ซึ่ง อนุสาวรีย์ลายพระหัตถ์ ประดิษฐานอยู่ที่สนามโรงเรียนลายพระหัตถ์ ตำบลหนองโพรง อนุสาวรีย์ลายฝีพระหัตถ์นี้ เป็นลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้เสด็จประพาสปราจีนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2451 ทรงจารึกไว้บนแผ่นศิลาแลง ซึ่งเป็นซากโบราณวัตถุสมัยลพบุรี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-13
         และยังได้เดินทางต่อ ไปชมแหล่งเรียนรู้โบราณสถานวัดสระมรกต ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ ชมอโรคยศาลา ,บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โบราณ และ ชมรอยพระพุทธบาทคู่ยุคทวารวดี ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในอาเซี่ยน

          ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก น.ส.จิรภา ทองศิริ นอภ.ศรีมโหสถ ในการประสานให้ นางสาวมณฑาณี บุญมาศ นักวิชาการเผยแพร่หน่วยศิลปากรที่ 5 จ.ปราจีนบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ มีคุณครูประจำชั้นเป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด

           นางสาวมณฑาณี กล่าวว่า โบราณสถานวัดสระมรกต เป็นกลุ่มโบราณสถานทางพุทธศาสนาขนาดใหญ่ ที่สร้างซ้อนทับกันหลายสมัย เริ่มตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ 14 เป็นต้นมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 18 ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างศิลาแลงและอิฐ ส่วนใหญ่คงเหลือเฉพาะรากฐานอาคารเท่านั้น คืออโรคยศาลา หรือโรงพยาบาลในสมัยนั้น ระหว่างการขุดแต่งได้ค้นพบรอยพระพุทธบาทคู่สลักอยู่บนศิลาแลง ที่ฝ่าพระบาทสลักรูปธรรมจักรนูนทั้งสองข้าง และยังมีการสลักรูปกากบาท

            สำหรับ รอยพระพุทธบาทคู่ยุคทวารวดีถึงยุคลพบุรี ที่ขุดพบเป็นรอยสลักลึกบนแผ่นศิลาแลงตามธรรมชาติและด้วยความกว้างของสองพระบาทรวม 3.10 เมตร ยาวกว่า 3 เมตร ทำให้รอยพระบาทคู่นี้ถือว่าเก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เมื่อสังเกตบนฝ่าพระบาทจะพบรูปธรรมจักรนูนขึ้นมา และมีร่องรอยกากบาทอยู่ตรงกลางสันนิษฐานว่าเป็นร่องสำหรับปักฉัตรของกษัตริย์นั่นเอง ถัดมาไม่ไกลจะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มีพระพุทธรูปและโบราณวัตถุจำนวนมากอยู่ในบ่อ

            นอกจากนี้ ใกล้เคียงพื้นที่ที่แห่งนี้ยังมี แหล่งโบราณสถานเมืองศรีมโหสถ อยู่ภายในคูกำแพงเมือง มีโบราณสถานอาทิ สระแก้วและสระขวัญเป็นสระน้ำโบราณที่ใช้ประกอบพิธีกรรม สังเกตจากภาพสลักรูปสัตว์บน ศิลาแลงที่ขอบสระ ส่วนสระบัวหล้าและอาคารศรีมโหสถนั้นเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานเมืองศรีมโหสถและจัดแสดงโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบในบริเวณนี้

              และในพื้นที่ ใกล้เคียงกันอีกแห่ง ยังมีแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ อาทิ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่วัดต้นโพธิ์ ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ เป็นต้นไม้ต้นเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานจากกรมศิลปากร อายุมากกว่า 2,500ปี เป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เป็นต้นเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้

               เร็ว ๆ 27 ก.พ. -6 มี.ค.66 จะมีเทศกาลทางพระพุทธศาสนางานมาฆปูรมีศรีปราจีน ประจำปี 2566 ที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ในแหล่งโบราณสถานวัดสระมรกต นี้ด้วยในการเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบทคู่ และ ฟังโอวาทปาฏิโมกข์ นางสาวมณฑาณี กล่าว

                 ด้าน น้องฟ้า และ น้องหยก นักเรียนระดับชั้น ป.4 กล่าวว่า รู้สึกสนุก และได้รับความรู้มาก ในการชมแหล่งโบราณสถาน ทั้ง รอยพระพุทธบาทคู่ อโรคยศาลา บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ นอกเหนือ จากที่เคยได้เรียนรู้ในชั้นเรียนมาก่อนหน้า”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!