ปทุมธานี-รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการปลื้มโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตติดตามโรงเรียนสมัครเข้าร่วม

ปทุมธานี-รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการปลื้มโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตติดตามโรงเรียนสมัครเข้าร่วม

ภาพ/ข่าว:อนันต์ วิจิตรประชา

รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการปลื้มโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตติดตามโรงเรียนสมัครเข้าร่วม

        เวลา14.00 น.วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะทำงานโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming) ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามเชิงประจักษ์ และตรวจเยี่ยมเพื่อให้เห็นสภาพจริงการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming) ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกก จ.ปทุมธานีโดยมี นายนรินทร์ธร เส้งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี 2 นายพิษณุ เดชใด ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี พร้อมคณะครูอาจารย์และนักเรียนให้การต้อนรับ ซึ่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ได้นำแนวคิดทำโครงการเกษตรอัจฉริยะประณีตในโรงเรียน มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โปรแกรมเกษตร โดยบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นลักษณะฐานการเรียนรู้อัจฉริยะเกษตรประณีต เน้นการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ให้เกิดทักษะพื้นฐานด้านอัจฉริยะเกษตรประณีตที่บูรณาการกับวิทยาศาสตร์ วิทยาการคำนวณและเทคโนโลยี เข้ากับกระบวนการสัมมาชีพทางเกษตรกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (Smart Farmer) เน้นให้นักเรียนเป็นนวัตกร สร้างนวัตกรรมใน Tuppt Smart Farm ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่ครอบครัว ชุมชน และประกอบสัมมาชีพได้ในอนาคต
           ต่อจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะได้เดินทางไปยังโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เพื่อติดตามโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming) โดยมี นาย ณพงศ์ เหลื่อมใส ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนให้การต้อยรับ
           ทั้งนี้ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming) มีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ในการสร้างองค์ความรู้ทางด้านเกษตรกรรม โดยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน เข้ามาใช้ประโยชน์ ในภาคการเกษตร หรือเรียกว่า Coding For Farm ซึ่งโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมเป็นตัวอย่างความสำเร็จได้อย่างชัดเจน ในการสร้างองค์ความรู้ให้แก่นักเรียน ตั้งแต่กระบวนการคิด วางแผน และลงมือทำอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นทักษะชีวิต
            นายนรินทร์ธร เส้งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี 2 กล่าวว่าโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน ปทุมธานีมี 2 โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนนำร่อง คือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี และโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ซึ่งได้รับความชมเชยจากท่านรัฐมนตรี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่าสัมฤทธิ์ผลในเชิงประจักรโดยจะมีการขยายไปยังโรงเรียนอื่นในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป

             สำหรับโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียนนับว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก โรงเรียนนำร่องที่เข้าร่วมมีผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม ใช้เวลาเพียง 5-6 เดือนก็สามารถทำให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ ต้องขอชื่นชมโรงเรียน ครู นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งทราบว่าขณะนี้มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สมัครเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 600 โรงเรียนแล้ว โดยทางสพฐ.จะดำเนินการขยายผลไปสู่โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อนำไปสู่การผลักดัน ให้เกิดการยกระดับองค์ความรู้ทางด้านเกษตรกรรมโดยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ จนสามารถขยายประโยชน์ไปต่อชุมชนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!