นครปฐม-แถลงข่าว โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ปีที่ 6

นครปฐม-แถลงข่าว โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ปีที่ 6

ภาพ-ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน
Cr:สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

           รองเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นประธานแถลงข่าว โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ปีที่ 6 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ประชาชน
            วันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ชุมชนเกาะลัดอีแท่น อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ รองเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นประธานแถลงข่าว จัดโครงการ คปภ.เพื่อชุมชน ปี 6 โดยมี นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย นายพิชา สิริโยธิน ผอ.สมาคมประกันชีวิตไทย พร้อมด้วยนายกสมาคมตัวแทนแระกันชีวิตและที่ปรึกษษการเงิน ตลอดจนแขกผู้มีเกรียรติ รวมพิธีในครั้งนี้
           เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ให้แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ ของประเทศ ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของการประกันภัย และสามารถใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สิน ให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม
            นอกจากนี้เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสำนักงาน คปภ.รวมทั้งสร้างความเข้าใจบทบาทภารกิจและหน้าที่สำคัญของสำนักงาน คปภ. รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนประกันชีวิต กองทุนประกันวินาศภัย กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และสมาคมในภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณะชนในวงกว้าง และเป็นที่พึ่งของประชาชนในด้านการประกันภัยได้
            รวมถึงให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อระบบประกันภัย และระบบการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุตสาหกรรมประกันภัยในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศมีความเข้มแข็ง สังคมไทยมั่นคงและเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!