นครสวรรค์-ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมครูโรงเรียนนครสวรรค์ชุดใหม่

นครสวรรค์-ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมครูโรงเรียนนครสวรรค์ชุดใหม่

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

            เมื่อเวลา 13:00 น วันที่ 19 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมชมรมครูโรงเรียนนครสวรรค์ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมครูโรงเรียนนครสวรรค์ชุดใหม่ ปี 2565-2567 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายฉลาด พะนาน ประธานชมรมครูโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ประธานได้ดำเนินการตามระเบียบวาระ โดยประธานแจ้งเกี่ยวกับประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมครูโรงเรียนนครสวรรค์ชุดใหม่จำนวน 24 คน ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรมฯ ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ทุกฝ่าย นายนิรันดร์ ศิริวัฒน์ นายสมพงษ์ รอดเริญ นายบัญชา สันทัดบุญฤทธิ์ นายวิเชียร โฉมนาคและนายสุรินทร์ ฉัตรวชิระวงศ์ สำหรับผู้ตรวจสอบบัญชีประกอบด้วย นายณฐวัฒน์ ชุติภาปกรณ์ นางสาวอัมพร สิมพลีวงศ์ และนางสาวจิตสุภา อุตสงวัฒน์
             สำหรับกิจกรรมที่ชมรมฯจะจัดขึ้นและเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ได้แก่ กิจกรรมการจัดงานพบปะสังสรรค์ กิจกรรมการร่วมพิธีแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี กิจกรรมวิ่งเพื่อน้องโรงเรียนนครสวรรค์ “นครสวรรค์ฮาล์ฟมาราธอน 2023” กิจกรรมร่วมงานการแข่งขันกีฬาคณะสี กิจกรรมร่วมงานคืนสู่เหย้า “ราตรีม่วงขาว” กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน กิจกรรมมุทิตาจิต”รับน้องใหม่วัยเกษียณ” กิจกรรม”รดน้ำดำหัว”ประเพณีสงกรานต์ และกิจกรรมอื่นๆของโรงเรียนตามโอกาส

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!