ประจวบคีรีขันธ์-กลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมอวยพร ผู้บริหารเทศบาลฯ

ประจวบคีรีขันธ์-กลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมอวยพร ผู้บริหารเทศบาลฯ

ภาพ-ข่าว:ชำนาญ พึ่งเจาะ

              เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 9 มกราคม 66 ที่สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นางทยากร ไชยภาค ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาลเมืองหัวหิน และคณะฯ เข้าร่วมอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 แก่ นายอุดม ดวงแข ประธานสภาเทศบาลเมืองหัวหิน นายศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ ที่ปรึกษานายกฯ และ นายกิตติ เฟื่องฟู เลขานุการนายกฯ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นได้ดูแลช่วยเหลือกลุ่มสตรีแม่บ้านฯ ชุมชน ด้วยดีมาตลอดจนทำให้ทางกลุ่มต่างๆ และชุมชน ตอบสนองในการพัฒนาร่วมกับทางเทศบาลทั้งงานวัฒนธรรมประเพณี วันสำคัญ และกิจกรรมต่างไป ทำให้เมืองหัวหินมีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยว และอื่นๆมาตลอด สำหรับในปี 2566 นี้ก็ขอให้ทั้ง 3 ท่านจงทำหน้าที่ในการดูแลบ้านเมืองหัวหินให้ดียิ่งๆขึ้นต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!