นครปฐม-อบต.วังน้ำเขียว จัดโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

นครปฐม-อบต.วังน้ำเขียว จัดโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

ภาพ-ข่าว:สมคิด พรมมี

              (8 มกราคม 2566) ที่สนามกีฬาโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ. นครปฐม โดย อบต.วังน้ำเขียว จัดแข่งกีฬาฟุตบอล ภายใต้โคงการ ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 โดยมี นายพาณุวัฒน์ สะสมทรัพย์ สส. เขต 2 จ.นครปฐม เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยนายยุทธนา สิริปรีชาชาญ นายก อบต.วังน้ำเขียว คณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักกีฬา และประชาชนตำบลวังน้ำเขียว ให้การต้อนรับ
              นายยุทธนา สิริปรีชาชาญ นายก อบต.วังน้ำเขียว คณะกรรมการจัดการแข่งขันกล่าวว่า โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมสุขภาพ พลานามัย แก่ประชาชนตำบลวังน้ำเขียว และเพื่อเป็นการฝึกให้ประชา ชนมีระเบียบวินัน เคารพกฏกติกา มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน รวมถึงเป็นการรวมพลังของประขาขนในการรณรงค์ ป้องกันต่อต้านยาเสพติดในตำบลวังน้ำเขียว
             การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการแข่งขันฟุตบอลชาย 7 คน มีหมู่บ้านได้ส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 9 ทีม ประกอบด้วย บ้านคลองตัน , บ้านดอนชะเอม ,บ้านหนองหัวช้าง ,บ้านหนองน้ำใส , บ้านทุ่งโปร่ง , บ้านหนองดา , บ้านหัวชุกปลา , บ้านช้างสามเศียร และบ้านวังน้ำเขียว นอกจากนี้ ยังมีสถานประกอบการในพื้นที่ส่งทีมเข้าร่วม จำนวน 2 ทีม คือ บ.กฤษณะมงคล จำกัด และ บ.เอ็ม วี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด อีกด้วย และ,u สส.พาณุวัฒน์ สะสมทรัพย์ สส.เขต 2 จ.นครปฐม ประธานเปิดการแข่งขัน กล่าวขอบคุณคณะกรรมการตัดการแข่งขัน นักกีฬา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนตำบลวังน้ำเขียวได้ร่วมเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ทำให้เกิดความแข็งแรงสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ มีความสามัคคีมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!