เพชรบุรี-‘ยุทธพล’ เปิดศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานฯ เน้นเป็นมิตรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพชรบุรี-‘ยุทธพล’ เปิดศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานฯ เน้นเป็นมิตรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาพ-ข่าว:สุรพล นาคนคร

           วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบนโยบายและปล่อยแถวศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวของหน่วยงาน ทส.ช่วงเทศกาลปีใหม่ (หน่วย ทส. บริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว)

             ดร.ยุทธพล กล่าวว่า ตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ทส. ประสานความร่วมมือและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายในจังหวัด อำนวยความสะดวกและดูแลพี่น้องประชาชน ในช่วงระหว่างเทศกาลปีใหม่ 2566 ซึ่งจะเป็นวันหยุดราชการที่ติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทั่วประเทศ
            ตนในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงรับนโยบายมาดำเนินการในพื้นที่เพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งจังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางธรรมชาติมากมาย เช่น พระนครคีรี (เขาวัง) อ่าวบางตะบูน ซึ่งเป็นจุดชมวาฬบรูด้าที่สำคัญของประเทศ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งล่าสุดของเมืองไทย ที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรยูเนสโก้ รวมไปถึงการเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก ใช้เวลาในการเดินทางไม่มากนัก
           หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดราชบุรี จึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นสถานที่อำนวยความสะดวกและบริการประชาชน ระหว่างการเดินทางในช่วง เทศกาลฯ รวมจำนวน 34 จุด ดังต่อไปนี้ 1.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 จุด 2.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี จำนวน 16 จุด 3.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี จำนวน 8 จุด 4.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 3 เพชรบุรี จำนวน 5 จุด 5.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี จำนวน 3 จุด 6.สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7 จำนวน 1 จุด
           ซึ่งศูนย์บริการฯ ได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับเป็นจุดพักคน พักรถ ให้บริการน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น ห้องน้ำ-สุขา การแนะนำเส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ได้เดินทางอย่างมีความสุข ปลอดภัยและมั่นใจกับการดูแลรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ของหน่วยงาน ทส. ต่อไป
           โดยพิธีมอบนโยบายและปล่อยแถวครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ทส. จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัด ทส. เข้าร่วมในกิจกรรม ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!