ปราจีนบุรี-2 อบต.ร่วมสถานศึกษา นำนักเรียน ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ประเพณี”กินกลอย”

ปราจีนบุรี-2 อบต.ร่วมสถานศึกษา นำนักเรียน ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ประเพณี”กินกลอย”

ภาพ-ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ/ฉลองรัตน์ ทองโบราณ

              วันนี้ 8 ธันวาคม 2565ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรึรายงานว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี โดย นายวัชรพล ศรีอวน นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี (อบต.)และนายพงศ์พล เดชสุภา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี(อบต.) ร่วมกับโรงเรียนบ้านบุสูง โดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบุสูง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นประเพณีทำบุญกลอย เพื่ออนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่กับลูกหลาน

              โดยมีนายพิชัยภูุษิต เคนซุ้ย (ลุงคำ) นางนวนจันทร์ เงินลา (ป้านวน) ปราชญ์ชาวบ้านหมู่ที่ 10 บ้านบุสูง ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรีได้มาบอกเล่าเรื่องราวการหาหัวกลอย,ประเพณีทำบุญกลอยและ สอนวิธีการทำกลอยแก่คณะครูและนักเรียนบ้านโนนสูง อันเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่นและปลูกฝังให้เยาวชนเห็นความสำคัญของวิถีชีวิตและความเป็นมาของบรรพบุรุษ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!