ราชบุรี-ตร.ภ.7 จัดฟาดแข้ง เชื่อมสัมพันธ์ภายในสังกัด

ราชบุรี-ตร.ภ.7 จัดฟาดแข้ง เชื่อมสัมพันธ์ภายในสังกัด

ภาพ-ข่าว:สุจินต์ นฤภัย(เต้)

             เมื่อเวลาตั้งแต่ 16.00 น. ของวันที่ 7 ธ.ค.65 ที่สนามดราก้อน โซลาร์ พาร์ค สเตเดียม ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายในตำรวจภูธรภาค 7
            โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 จำนวน 10 หน่วย ได้แก่ กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 7 , ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 , กองบังคับการกฏหมายและคดีตำรวจภูธรภาค 7 , กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 7 , ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร , สุพรรณบุรี , กาญจนบุรี , นครปฐม , สมุทรสงคราม , ราชบุรี , เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ พร้อม นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายก อบจ.ราชบุรี และ นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ส.ส.ราชบุรี เขต 2 เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้
             โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานราชการตำรวจ ให้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นผู้มีระเบียบวินัย เคารพกติกา ส่งเสริมให้ราชการตำรวจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยทางร่างกายและจิตใจ ทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน เยาวชน ให้มีจิตใจรักการเล่นกีฬา ไม่มั่วสุมยาเสพติดและอบายมุข ตลอดจนคัดเลือกนักกีฬาข้าราชการตำรวจในสังกัดภูธรภาค 7 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2566 ตามยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี ระหว่าง พ.ศ.2561-2580
             ซึ่งการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายในตำรวจภูธรภาค 7 ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล และกีฬาต่างๆ โดยการแข่งขันกีฬาทุกประเภทแบ่งออกเป็น 2 สาย และจัดการแข่งขันขึ้นในห้วยเดือนธันวาคม 2565 จนเสร็จการแข่งขันที่ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐม จ.นครปฐม ส่วนการแข่งขันการแข่งขันฟุตบอลคู่เปิดสนาม ที่สนามดราก้อน โซลาร์ พาร์ค สเตเดียม จ.ราชบุรี ระหว่าง ตำรวจภูธรภาค 7 และ ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ผลการแข่งขัน ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ชนะ ตำรวจภูธรภาค 7 ไป 4 ต่อ 0

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!