นครปฐม-เปิดกิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาดในงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์

นครปฐม-เปิดกิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาดในงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดเชียงใหม่

            วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ที่บริเวณหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาด และการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดการกุศล ในงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2565 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดร่วมพิธี
              นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัด เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสภากาชาดไทย ปฏิบัติงานโดยไม่มีงบประมาณ มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและเป็นตัวแทนของสภากาชาดไทย ในการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัยให้แก่ราษฎรโดยมีภารกิจที่สำคัญ ๆ คือการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
              โดยรับบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย การพัฒนาและการขยายบริการโลหิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา และเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต โดยการรับบริจาคโลหิต และรณรงค์เพื่อให้มีผู้มาบริจาคโลหิต การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ การพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน เป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยในจังหวัดนครปฐม ตามที่สภากาชาดไทยมอบหมาย
              ตลอดจน มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ และเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้พิการ จึงได้จัดกิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาดของเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ในงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2565
               จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-13 พฤศจิกายน 2565 รวม 9 วัน 9 คืน เวลา 17.00-22.00 น. โดยมีกิจกรรม ตักรางวัลมัจฉากาชาด ใบละ 20 บาท เพื่อลุ้นรางวัล ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน ตู้เย็น หม้อหุงข้าว พัดลม กระติดน้ำร้อน เตาไฟฟ้า และสิ่งของอื่นๆ อีกมากมาย ,การจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล ใบละ 100 บาท ลุ้นรางใหญ่รถกระบะ 4 ประตู Toyota Hilux Revo ซึ่งจะทำการหมุนรางวัลในวันที่ 13 พ.ย.2565 เวลา 19.00 น. เพื่อนำเงินรายได้มาดำเนินกิจการสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!