เชียงใหม่-ปชส.คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ ในการประกวด PRD3 AWARD 2020

เชียงใหม่-ปชส.คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ ในการประกวด PRD3 AWARD 2020

PRD3 AWARD 2020

ภาพ-ข่าว:นันธิกา กิจปาโล
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศสุดยอดหน่วยงานข่าวแห่งปี 2563 ประเภทหน่วยงานข่าวคุณภาพ และประเภทหน่วยงานขยันส่งข่าว สาขาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ในพิธีมอบรางวัล PRD3 AWARD 2020
      ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล PRD3 AWARD 2020 ตามโครงการประกวดผู้สื่อข่าวดีเด่น และสุดยอดหน่วยงานข่าว ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำปีที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรด้านรายการและด้านข่าวในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภาค 3 เกิดการพัฒนาทักษะการผลิตรายการและข่าวที่มีเนื้อหาและรูปแบบรายการนำเสนอที่มีความน่าสนใจ ส่งผลให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้เข้าใจในข้อมูลข่าวสารและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภาค 3 ให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีนางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ร่วมมอบรางวัลและแสดงความยินดีด้วย
       โอกาสนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดหน่วยงานข่าวแห่งปี 2563 จำนวน 2 รางวัล คือ ประเภทหน่วยงานข่าวคุณภาพ และหน่วยงานขยันส่งข่าว ซึ่งประเภทหน่วยงานข่าวคุณภาพ ได้ทำการพิจารณาจากข่าวที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข่าวเด่นประจำวัน ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และหน่วยงานขยันส่งข่าว ได้ทำการพิจารณาจากปริมาณข่าวที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563 ในปริมาณที่มากที่สุด ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ มีข่าวที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นจำนวนข่าวทั้งสิ้น 905 ข่าว โดย นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นเวทีรับรางวัลดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าจะสานต่อการปฏิบัติงานด้านการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!