อุตรดิตถ์-ทำพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รูปหล่อพระยาพิขัยดาบหัก หมื่นหาญณรงค์

อุตรดิตถ์-ทำพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รูปหล่อพระยาพิขัยดาบหัก หมื่นหาญณรงค์

ภาพ-ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์
ข้อมูลอ้างอิง : ประชุมพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)

           เมื่อเวลา 08.00 น.วันทั่ 2 พย.65 ที่บริเวณลานหน้าศาลพระยาพิชัยดาบหักหน้าที่ว่าการอำเภอพิชัย จ.อุตรดิตถ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ประธานฝ่าย ฆารวาส มีพระปัญญากรโมลี ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้้าอาวาสวัดท่าไม้เหนือ ประธานสงฆ์นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย พ.อ. ชาตรี สงวนธรรม รอง ผอ.รมน. จังหวัด อ.ต. พ.ต.อ.โยธิน ยากองโค ผกก.พิชัย และ นางมัชฉิมา วงศ์ตั้ง ที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอพิชัย นางบุณฑริกา​ ยอดไพบูลย์​ พัฒนาการอำเภอพิชัย นาง เรณู สอนหว่าง ส.อบจ.พิชัยเขต 1 ตลอดจนข้าราชประชาชนร่วมทำพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รูปหล่อพระยาพิขัยดาบหัก หมื่นหาญณรงค์ ขึ้นประดิษฐานบนศาลหลังใหม่โดยช่วงเช้าพรามณ์ทำพิธีบวงสรวงและช่วงสายพิธีสงฆ์
           ต่อมาเวลา 10.09 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ.นายสรุศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัยและผู้ที่ร่วมพิธีได้ร่วมกันทำพิธีอัญเชิญรูปหล่อสมด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รูปหล่อพระยาพิชันดาบหักหมื่นหาญณรงค์ขึ้นประดิษฐานบนศาลหลังใหม่จนเสร็จพิธี
           ประวัติศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมืองพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ มงคลมหาสถาน บริเวณต้นหว้าแห่งนี้ จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งปราชญ์ท้องถิ่นหลายท่าน เล่าตรงกันว่าเคยเป็นที่ตั้งพระตำหนักชั่วคราวของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คราวเสด็จยกกองทัพไปรบเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ดังปรากฎในประชุมพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) ความว่า “…ลุศักราช 1132 ปีขาล (พ.ศ.2313 ) จะยกทัพหลวงขึ้นไปตีเมืองเชียงใหม่ เหตุพม่าเหล่าร้ายเมืองเชียงใหม่ยกกองทัพลงมาตั้งค่ายล้อมเมืองสวรรคโลกไว้ได้ยุทธนาการรบกันสามารถ พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาให้มีตราขึ้นไปถึงเมืองพิษณุโลก เมืองสุโขทัย เมืองพิชัย ให้ยกไปช่วยรบ พม่าก็แต่กเลิกหนีไป อาศัยเหตุฉะนี้ จึงยกพลยุหโยธาทัพหลวง ทั้งนาย ไพร่ ไทยจีนแขกฝรั่ง 15,000 สรรพด้วยปืนใหญ่ และเครื่องสรรพาวุธทั้งปวง พระเจ้าอยู่หัวทรงนาวาพระที่นั่งกราบ เสด็จโดยทางชลมารคขึ้นไปประทับ ณ พระตำหนักหาดทรายหน้าเมืองฟากตะวันออกเมืองพิชัย พรรคพวกลาวมีชื่อสมัครเข้าทำราชการ ทรงพระกรุณาตั้งให้เป็นพระยาศรีสุริวงศ์
            “ต่อมาสืบได้ความว่าพวกลาวมีชื่อ คือเจ้ามังชัย เจ้าเมืองแพร่ หลังจากประทับจัดกระบวนทัพทางชลมารคมาเป็นทางสถลมารค สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยกพลนิกรโยธา เคลื่อนทัพไปทางทิศตะวันตกของเมืองพิชัยเลียบคลองคอรุม คลองกล้วย คลองยม ตามลำดับโดยตรัสสั่งให้เจ้าพระยาจักรกรีครู เจ้าพระยามหาราชา อยู่รักษาเรือพระที่นั่ง ณ เมืองพิชัย
เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พสกนิกรชาวเมืองพิชัยจึงพร้อมใจกันสร้างศาลขึ้น เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งพระครูภาวนารัตนพิสุทธิ์ (รุ่ง สุขุมาโล ป.ธ.๕) เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว ตำบลกระมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบให้อำเภอพิชัย เพื่อเป็นที่สักการบูชา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!