ปทุมธานี-ชาวบ้านร้อง..!!โครงการหมู่บ้านไม่แยแส..บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่สร้างความเดือดร้อนทนทุกข์เกือบ30 ปี

ปทุมธานี-ชาวบ้านร้อง..!!โครงการหมู่บ้านไม่แยแส..บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่สร้างความเดือดร้อนทนทุกข์เกือบ30 ปี

ภาพ-ข่าว:อนันต์ วิจิตรประชา

               วันที่ 10 พ.ย. 2565 ร.ต.ท.(หญิง) ธนภร ไชยพฤกษ์ ประธานหมู่บ้านมัฆวานรังสรรค์ ม.3 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และชาวบ้านในชุมชนกว่าร้อยหลังคาเรือนร้องเรียนมายังผู้สื่อข่าวว่าได้รับความเดือนร้อนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคในชุมชน ได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐหลายหน่อยงานแต่ก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือ เหตุเจ้าของหมู่บ้านไม่แยแสสาธารณูป โภคของชุมชนที่ชำรุดเสียหายและไม่ยอมยกสาธารณูปโภคชุมชนให้แก่หน่วยงานของเทศบาลในพื้นที่ได้ดูแล เช่น…
               1.ถนนหลักและถนนในซอยเกิบทุกซอยทั้งหมดชำรุดเสียหายมีเหล็กโผล่เป็นอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินของประชนชนในชุมชนและไม่มีท่อระบายน้ำเวลาฝนตกน้ำท่วมขังเกิดอันตรายในการสัญจรไปมา 2.บ่อบำปัดน้ำเสียทั้ง 3 จุดไม่มีการเปิดใช้งานตั้งแต่เปิดโครงการ ปี 2537 3.สถานที่ออกกำลังกาย เช่น สนามเทนนิส,สระบายน้ำปล่อยรกร้างให้บุคคลภายนอกมาเช่าพื้นที่แสวงผลประโยชน์เก็บค่าเช่าทั้งที่เป็นที่สาธารณประโยชน์ชุมชน 4.แท้งค์น้ำบาดาลจำนวน 2 แท้งค์บาดาลที่ประชาชนในชุมชนไม่ได้ใช้มีการเอนเอียงหวั่นโคร่นล้มเป็นอันตรายไปยังชีวิตทรัพย์สินของประชาชน

               ร.ต.ท.(หญิง) ธนภร ไชยพฤกษ์ ประธานหมู่บ้านมัฆวานรังสรรค์ กล่าวว่า ประชาชน 130 ครัวเรือนในชุมชนทนทุกข์ในการถูกทอดทิ้งเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค ตั้งตั้งปี 2537 เป็นเวลา 28 ปี มาแล้วทางโครงการหมู่บ้านได้นำเอาที่บริการธารณของประชาชนในพื้นที่ เช่น สระว่ายน้ำ สนามเทนนิส และบ่อบำบัดน้ำเสียจำนวน 3 บ่อ ไม่เคยเปิดให้งานเลย ครั้งหนึ่งชาวบ้านได้จ่ายค่ามิเตอร์ไฟฟ้าและน้ำประปาส่วนภูมิภาคให้แก่โครงการหมู่บ้านไปแต่แล้วทางโครงการก็ไม่ได้ดำเนินการใดๆเลย สุดท้ายชาวบ้านก็ต้องมาจ่ายค่ามิเตอร์น้ำและมิเตอร์ไฟฟ้ากันเองอีกครั้ง
             ตนจึงเข้าไปถามกระทรางพาณิชก็ได้คำตอบว่าได้มีการตรวจสอบการเดินบัญชีแล้วบริษัทของโครงการหมู่บ้านนี้ไม่เคยรายงานสถานภาพบัญชีเลยและได้ล้มละลายทางเจ้าของโครงการจึงไม่มีสิทธิ์ในพื้นที่นี้แต่ทำไมจึงมาปล่อยให้บุคคลภายนอกมาเช่าพื้นที่มาสร้างความเดือดร้อนมายังชุมชนได้และที่ดินในพื้นที่เป็นเขาหน่วยงานใดกันถึงไม่ยอมยกสาธารณูปโภคให้แก่หน่วยงานเทศบาลเพื่อมาปรับปรุงแก้ไขความเดือดร้อนแก่ประชาชนในชุมชน
              ด้าน นางอังศนา กล่อมกลิ่น เหรัญญิกหมู่บ้าน กล่าวว่า ตอนนั้นไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างไม่มีประธานชุมชนคนเก่าก็ได้ดำเนินการไปขอเงินประกันสาธารณูปโภคคืนจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน สนง.ที่ดิน จ.ปทุมธานี ซึ่งมีทั้งหมด 6,000,000 บาท และขอมา 3,000,000 เพื่อมาดำเนินการเรื่องไฟฟ้าของชุมชนเองจนแล้วเสร็จ จากนั้นเหลือเงินประกันอีก 3,000,0000 บาท
             ทางชุมชนจึงขอเงินประกันส่วนที่เหลืออีกเพื่อดำเนินการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคมายังชุมชนแต่ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากไม่สามารถนำเงินส่วนที่เหลือมาดำเนินงานได้ ทางชุมชนได้เข้าพบ สว.ท่านหนึ่งให้ช่วยดำเนินการจากนั้น สว.ท่านนี้ก็นำเรื่องเข้าไปยังรัฐสภาจนมีคำสั่งให้การประปาส่วนภูมิภาคเข้ามาขยายเขตเข้ามายังชุมชนประชาชนจึงมีน้ำประปาใช้ถึงทุกวันนี้ แต่กว่าจะดำเนินการเสร็จทั้งน้ำประปาและไฟฟ้าก็ได้มีการขัดขวางจากโครงการหมู่บ้านทุกขั้นตอน
           เนื่องจากโครงการหมู่บ้านจะให้ประชาชนในชุมชนใช้น้ำบาดาลที่โครงการหมู่บ้านขุดเจาะเพื่อมาจำหน่ายในชุมชนเองแต่คุณภาพน้ำนั้นไม่ดีเท่าที่ควร ส่วนเรื่องถนนหลักในหมู่บ้านช่วงท้ายหมู่บ้านและในซอยก็มีการชำรุดเกิบทั้งหมดก็ไม่เคยมาซ่อมแซ่มแก้ไขให้คนในชุมชนเลย อีกทั้งไม่ยอมยกให้เป็นที่สาธารณให้แก่เทศบาลในพื้นที่ ทางเทศบาลจะมาแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนก็ไม่สามารถทำได้เนื่องติดข้อกฎหมาย พรบ.ทางสารารณะ วอนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมาช่วยชาวบ้านทีเพราะชาวบ้านเดือดร้อนเป็นเวลา 28 ปีแล้ว ตอนนี้ทำได้เพียงช่วยเหลือกันเองในชุมชน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!