ร้อยเอ็ด-เร่งให้ความช่วยเหลือครอบครัวเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หลังน้ำลด

ร้อยเอ็ด-เร่งให้ความช่วยเหลือครอบครัวเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หลังน้ำลด

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

              เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. นายเศกสรรค์ สวนกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ พร้อมด้วยนายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด และนางวัฒนาวรรณ มรรคสันต์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวง ติดตามสถานการณ์อุทกภัย และเร่งให้ความช่วยเหลือครอบครัวเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
             โดยมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 2 ตัน (2,000 กิโลกรัม) และแร่ธาตุชนิดก้อนสำหรับโค-กระบือที่ประสบปัญหาอุทกภัย ให้กับเกษตรกร เจ้าของสัตว์จำนวน 26 ราย โค-กระบือ รวม 101 ตัว ณ บ้านดอนโมง หมู่ 9 ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!