นครสวรรค์-ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ..กำไรกว่า 40 ล้าน..!!

นครสวรรค์-ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ..กำไรกว่า 40 ล้าน..!!

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

 ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์จำกัด กำไรกว่า 40 ล้าน ทำหลายโครงการเพื่อสมาชิก ช่วยช่วงโควิด 19

       เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 สิงหาคมนี้ ที่ห้องประชุมอาคาร 100 ปี โรงเรียนนครสวรรค์ นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ นำคณะกรรมการออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์จำกัด ชุดที่ 29 มาร่วมดำเนินการประชุมสมาชิกสหกรณ์สามัญฯ กลุ่ม 1 โดยมีนายวิวัฒน์ อนิวรรตกูล ประธานกรรมการ ว่าที่ร้อยตรีประทีป อนันตนาวี รองประธาน นายมาโนช ชีพสุวรรณ ผู้จัดการ พร้อมคณะกรรมการ ชี้แจงถึงมาตรการต่างๆที่ทางสหกรณ์ฯ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เดือดร้อนในช่วงโรคโควิด 19 แพร่ระบาด ประกอบด้วย การลดส่งค่าหุ้น การปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ การลดชำระหนี้ การงดชำระหนี้ การให้บริการเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพ การจัดหาเงินลงทุนเพื่อทำการค้าและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการสอน
      สำหรับรายละเอียดโครงการต่างๆ มีดังนี้คือ 1.โครงการเงินกู้ส่งเสริมสมาชิกและครอบครัวในการเรียนรู้ออนไลน์ กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท อัจราเอกเบี้ยร้อยละ 5.35 บาทต่อปี 2.โครงการเงินกู้ “เราไม่ทิ้งกัน” โควิค 19 (โครงการ 2) กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 บาทต่อปี
นอกจากนี้ทางสหกรณ์ฯ ยังการจัดดำเนินการ ทำน้ำดื่มสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษา เพื่อบริการสมาชิกในราคาถูกโดยจัดจำหน่ายราคาแพคละ 48 บาท ที่พิเศษคือมีการจัดทำแอ๊พพลิเกชั่นเพื่อบริการสมาชิกแบบออนไลน์ ผ่านโทรศัพท์มือถือ
       สุดท้ายเป็นการรายงานผลการดำเนินการ ว่าทางสหกรณ์ฯ มีกำไรสุทธิเดือนกรกฎาคม จำนวน 10,693,166.36 บาท กำไรสุทธิสะสม ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562-กรกฎาคม 2563 จำนวน 41,667,330.37 บาท ยอดเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น รวมทั้งสิ้น 916,186,547.35 บาท เงินให้กู้ในเดือนกรกฎาคม 24 ราย จำนวน 9,355,500 บาท รายงานลูกหนี้นับถึงเดือนกรกฎาคม ตำนวน 1,313 สัญญา รวมทั้งสิ้น 1,209,880,259.55 บาท เงินรับฝากทุกประเภท ณ 31 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 1,238,000,231.18 บาท ทุนเรือนหุ้น รวมทั้งสิ้น 813,904,150.00 บาท และสหกรณ์มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 1,957 คน

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!