ร้อยเอ็ด-จัดแสดงหมอลำคลายเครียด ปลอบขวัญชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัย

ร้อยเอ็ด-จัดแสดงหมอลำคลายเครียด ปลอบขวัญชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัย

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

            หลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่เข้ามาพักอาศัยศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยหอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทราย เมื่อวันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา พร้อมได้พูดคุยถามไถ่ถึงชีวิตความเป็นอยู่ ของพี่น้องประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และกลุ่มเปราะบาง ที่อพยพมาพักอาศัยที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้ โดยศูนย์อพยพผู้ประสบอุทกภัย ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทราย แห่งนี้ ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 เนื่องด้วยสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอโพนทราย ทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบบ้านเรือนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ ข้าวของเครื่องใช้เสียหายและสูญหาย ในตลอดช่วงระยะเวลากว่า 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เกิดผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชนอาจเกิดสภาวะเครียด วิตกกังวล และมีปัญหาสุขภาพจิตตามมา
            นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ได้สอบถามพูดคุยกับพี่น้องประชาชน พบว่าหลายคนมีความเครียด ความกังวล จึงได้ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่เข้าไปดูแลประชาชนที่มีปัญหาทางสุขภาพทั้งทางกายและทางจิต ได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้นายอำเภอโพนทราย และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ จัดกิจกรรมเข้าไปช่วยคลายเครียด คลายความทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่ สมาชิก อส. นำการแสดงหมอลำมาจัดแสดงปลอบใจชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อให้ได้ร่วมสนุกสนานฟ้อนรำ คลายความเครียด ความกังวล เป็นการบำบัดเยียวยาด้านจิตใจให้ผู้ประสบภัย
            ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต่อว่า การแสดงหมอลำในครัังนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ทำให้ชาวบ้านได้ผ่อนคลายถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่ก็เป็นอีกทางที่จะช่วยคลายทุกข์ให้ผู้ประสบภัยได้ในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้ ขณะเดียวกันได้เน้นย้ำให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการเร่งสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเรื่องถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของจำเป็นต่างๆ เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทางจังหวัดได้ดำเนินการให้ช่วยเหลือประชาชนในทุกด้าน ทั้งในการดูแลเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน สุขภาพกายสุขภาพใจ การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่วนในความสูญเสียที่เกิดขึ้น จังหวัดร้อยเอ็ดได้เตรียมการวางแผนเตรียมการเพื่อเยียวยาฟื้นฟูทั้งในเรื่องของที่อยู่อาศัย พื้นที่ทางการเกษตร และผลกระทบในด้านอื่น หากสถานการณ์คลี่คลายแล้ว จะได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าทำการสำรวจประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ ต่อไป ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวในตอนท้าย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!