นครสวรรค์-เทศบาลนครฯเดินหน้าพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานโรงเรียนรางวัลพระราชทาน

นครสวรรค์-เทศบาลนครฯเดินหน้าพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานโรงเรียนรางวัลพระราชทาน

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

         เทศบาลนครนครสวรรค์ เดินหน้าพัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ศึกษาดูงาน โรงเรียนรางวัลพระราชทานอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
          นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ และคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ มีนโยบายในการพัฒนาการศึกษามีเป้าหมายมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานทางด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์ ให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้ที่ตนถนัดและเกิดศักยภาพสามารถต่อยอดการเรียนรู้และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขรวมถึงพัฒนาให้ตรงตามมาตรฐานรางวัลโรงเรียนพระราชทาน โดยได้มีการนำคณะครูและผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์สุขวิยา) ซึ่งได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา โดยมีนายวิศิษฐ์ ศิริวัฒพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) และคณะครูให้การต้อนรับ
         สำหรับรางวัลนี้เป็นการส่งเสริมเด็กที่มีความประพฤติเรียนดีและมีผลงานดีเด่น พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ซึ่งมีองค์ประกอบในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย คุณภาพผู้เรียน ,การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ,การบริหารการจัดการศึกษา,การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ,ความดีเด่นของสถานศึกษา ทั้งนี้ในการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นการรับฟังการบรรยายและลงพื้นที่ดูห้องเรียนและกิจกรรมเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ ของเด็กนักเรียน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ซึ่งกัน และนำมาปรับใช้พัฒนาต่อยอดต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!