ประธานอ้นมอบเงินบิ๊กดุง

ประธานอ้นมอบเงินบิ๊กดุง

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดชลบุรี

          เมื่อเวลา 13.45 น. วันที่ 30 เมษายน 2567 พลเรือเอกอะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือรับมอบเงินจาก คุณพัชรนันษ์ พชรวรทิพย์ ประธานบริหารชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ และคณะ โดยมี พลเรือโท พาสุกรี วิลัยรักษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ นำคณะสมาชิกชมรมเพื่อมอบเงินรายได้ จำนวน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จากการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ FLY NAVY RUN FOR SEA & CHILD 2023 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566 ณ กองการบินทหารเรื่อ กองเรือยุทธการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ และกิจกรรมสาธารณกุศลของกองทัพเรือ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้วคณะฯ จึงขอมอบเงินดังกล่าวให้แก่หน่วยงานในความดูแลปกครองของกองทัพเรือ เพื่อดำเนินการ และกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 1. มอบให้กับกองทัพเรือ สำหรับ – สวัสดิการของกำลังพล กองทัพเรือ จำนวน 200,000 บาท และ กองทุนน้ำใจไทย เพื่อ ผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใช้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ จำนวน 200,000 บาท , 2. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ – ทุนการศึกษาบุตร ข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จำนวน 200,000 บาท , 3. โครงการแด่น้องผู้มีความหวัง (สมาคมภริยาทหารเรือ) จำนวน 50,000 บาท , 4. โครงการปลูกหญ้าทะเลเพื่ออนุรักษ์พะยูน จำนวน 50,000 บาท และ 5 .ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์อากาศยานนาวี จำนวน 50,000 บาท ณ ห้องรับรอง บก.ทร. (พระราชวังเดิม)

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!