ร้อยเอ็ด-ข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ด แชมป์ ประกวดข้าวหอมมะลิประเทศไทย รับโล่และเงินรางวัล จำนวน 120,000 บาท

ร้อยเอ็ด-ข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ด แชมป์ ประกวดข้าวหอมมะลิประเทศไทย รับโล่และเงินรางวัล จำนวน 120,000 บาท

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          วันที่ 24 เมษายน 2567 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ดนำเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ประจำปี 2566 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน โดยมีเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับรางวัล ประกอบด้วย ได้แชมป์คือ วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิสงเปลือย ม.5 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสถาบันเกษตรกร รับโล่และเงินรางวัล จำนวน 120,000 บาท ประเภทเกษตรกร นางทองใส คำเจริญ เกษตรกรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทเกษตรกรรายบุคคล รับโล่และเงินรางวัล จำนวน 8,000 บาท และนางแพด กรมรินทร์ เกษตรกรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทเกษตรกรรายบุคคล รับโล่และเงินรางวัล จำนวน 8,000 บาท

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!