ประจวบคีรีขันธ์-เอสวีแอล กรุ๊ป คัดแยกขยะจากต้นทาง โครงการ “ขยะ..สร้างสุข” ส่งมอบรายได้ให้ชุมชน ร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ

ประจวบคีรีขันธ์-เอสวีแอล กรุ๊ป คัดแยกขยะจากต้นทาง โครงการ “ขยะ..สร้างสุข” ส่งมอบรายได้ให้ชุมชน ร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ

ภาพ/ข่าว:ฟิสิษฐ์ รื่นเกษม

          ด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ธุรกิจขนนส่งทางบก ในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ เอสวีแอล กรุ๊ป(SVL Group) ส่งเสริมให้พนักงานคัดแยกขยะในองค์กร และได้ร่วมกันส่งมอบขยะรีไซเคิล อาทิ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว อลูมิเนียม ขยะพลาสติก ฯลฯ ที่พนักงานได้คัดแยกประเภท นำมาร่วมบริจาค ในโครงการ “ขยะสร้างสุข” โครงการฯ ดีๆ ที่เอสวีแอล กรุ๊ป รณรงค์และตั้งใจลดปริมาณขยะ สร้างความตระหนักให้พนักงานสนใจและช่วยกันดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม จากภายในสู่ภายนองค์กร โดยขยะดังกล่าวฯ จะนำไปส่งต่อให้กับชุมชน หมู่ 4 บ้านระหาร และ หมู่ 2 บ้านนาผักขวง ซึ่งผู้นำชุมชน ทั้ง 2 หมู่ จะรวบรวมขยะและนำไปขาย เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงช่วยเหลือชุมชน ในพื้นที่ ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
          ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวมีการเปิดรับบริจาคขยะจากเพื่อนพนักงาน และนำไปมอบให้ชุมชนต่อเนื่องทุกเดือน และครั้งนี้ ถือเป็น ครั้งที่ 4 และที่ผ่านมา เอสวีแอล กรุ๊ป ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งส่งเสริมกิจกรรมดีๆ ของชุมชน และรณรงค์การคัดแยกขยะจากต้นทางมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมดูแลชุมชน มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีไปด้วยกัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!