บุรีรัมย์-ผู้ว่าฯ นำทุกภาคส่วนถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 2567

บุรีรัมย์-ผู้ว่าฯ นำทุกภาคส่วนถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 2567

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 08.45 น. วันที่ 19 มีนาคม 2567 นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ ผู้นำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และข้าราชการ เข้าร่วมพิธี
          ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้อ่านสารของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 กำหนดให้ วันที่ 18 มีนาคมของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศต่างเติบโต และมีความเข้มแข็งมาเป็นลำดับ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ในการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่
           ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระปิยะมหาราช ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม เป็น “สุขาภิบาลท่าฉลอม” ในวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครอง ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ถือเป็นการกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย อันนำไปสู่การวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!