บุรีรัมย์-ประกาศความสำเร็จ เนื่องในงาน “MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 อปท. 1 ธนาคารขยะ”

บุรีรัมย์-ประกาศความสำเร็จ เนื่องในงาน “MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 อปท. 1 ธนาคารขยะ”

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 19 มีนาคม 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 และได้ประกาศความสำเร็จ เนื่องในงาน “MOI Waste Bank Week- มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมเป็นสักขีพยาน
          นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะ ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ภาคประชาชน ได้มีการคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือน และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ภายใต้หลักการ 3 ช คือ ใช้น้อยใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ พร้อมทั้งรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจและปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนในทุกพื้นที่มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลหรือไปขาย เพื่อให้มีรายได้สู่ชุมชน และพัฒนาสู่การจัดตั้งธนาคารขยะ และมีสถานที่รวบรวมและรับซื้อขยะรีไซเคิลจากประชาชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน/หมู่บ้าน และสามารถนำรายได้ไปจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เป็นเงินฌาปนกิจสงเคราะห์แก่ผู้เสียชีวิตหรือนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ หรือเป็นทุนการศึกษาเด็กตามแต่แนวทางของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน ตกลงกัน โดยเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 ที่ผ่านมาจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดกิจกรรม Kick Off ธนาคารขยะ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนธนาคารขยะตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและในวันนี้ เป็นวันที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ช่วยกันให้ความสำคัญและขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการจัดตั้งธนาคารขยะ ซึ่งในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์มีการจัดตั้งธนาคารขยะ รวมทั้งสิ้น 502 แห่ง ครอบคลุมทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 208 แห่ง โดยได้ขับเคลื่อนธนาคารขยะอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
          กิจกรรมในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก ได้เป็นผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมจัดนิทรรศการธนาคารขยะ อันแสดงถึงสัญลักษ์ณ์ความสำเร็จและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ และได้มอบต้นพันธุ์ พืช ผักสวนครัวพันธุ์ดี ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการที่มาร่วมงานเพื่อนำไปปลูกเป็นแหล่งอาหารในครอบครัว และช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!