ชุมพร-เปิดโครงการยุทธศาสตร์ทุเรียนไทยบุกตลาดประเทศจีน

ชุมพร-เปิดโครงการยุทธศาสตร์ทุเรียนไทยบุกตลาดประเทศจีน

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดชุมพร

          วันนี้ (15 มี.ค. 67) นายวรัตน์ มาประณีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการยุทธศาสตร์ทุเรียนไทยบุกตลาดประเทศจีนประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 โดยสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร จัดขึ้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรียนให้ได้มาตรฐานการผลิตเป็นไปตามมาตรการและมุ่งเน้นความมั่งคงในอาชีพการทำสวนทุเรียนของเกษตรกรจังหวัดชุมพร สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในด้านของคุณภาพและความต้องการผลผลิตคุณภาพเพิ่มขึ้นสู่ตลาดทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งมีเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน องค์กรเกษตรกร ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมมรกตทวินชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
          นายวรัตน์ มาประณีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า โครงการยุทธศาสตร์ทุเรียนไทยบุกตลาดประเทศจีน เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ตลาดทุเรียนไทย จีน และเวียดนามในปัจจุบัน และการผลิตทุเรียนแบบลดต้นทุน แต่ให้ได้คุณภาพสูง ผลักดันมาตรฐานทุเรียนชุมพรเพื่อการส่งออกต่างประเทศ รวมไปถึงการส่งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในด้านของคุณภาพ การตลาดทั้งในและนอกประเทศ ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น มีความมั่นคงในการทำอาชีพเกษตรกรรม โดยหวังสร้างความเข้าใจในการผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานต่อไป เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อเกษตรกรทุกคน          ด้านนายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐม ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า จังหวัดชุมพรเป็นแหล่งผลิตทุเรียนมากที่สุดในภาคใต้ รองจากภาคตะวันออก พื้นที่กว่า 279,254 ไร่ คิดเป็น 11.88% ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด พื้นที่เก็บเกี่ยว 221,768 ไร่ ผลผลิตรวม 271.470 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 1.224 กก. เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนมีจำนวน 25,490 ราย และมีโรงคัดบรรจุผลไม้ 439 แห่ง โดยอนาคตทุเรียนไทยในมุมมองของประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มีหลายปัจจัยที่ควรพิจารณา ทั้งปริมาณการผลิตและความต้องการของโลกในอีก 5 ปีข้างหน้า ควรวิเคราะห์การผลิตทุเรียนและความต้องการของตลาดโลก ควรเน้นคุณภาพและมาตรฐาน ปฏิเสธทุเรียนอ่อนและคุณภาพไม่ดี แปรรูปทุเรียนให้หลากหลาย ไม่เฉพาะทุเรียนอบแห้ง และใช้ส่วนผสมของทุเรียน ควรขยายตลาดไปยังประเทศอื่น ๆ นอกจากจีนและฮ่องกง เช่น สหรัฐฯ และสิงคโปร์ ทุเรียนเอกลักษณ์ท้องถิ่น เน้นทุเรียนที่มีเอแกลักษณ์ท้องถิ่น เช่น ทุเรียนนนทบุรีหลงลับแล อุตรดิตถ์ และอื่น ๆ อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!